Pro-Tec Common Rail Diesel System Clean & Protect 375ml cena od 11,90 € | Pricemania

Pro-Tec Common Rail Diesel System Clean & Protect 375ml

TOP 14
Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 13,80 € Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Aditíva

Common Rail Diesel System Clean & Protect je vyvinut? ?peci?lne pre v?etky vysokotlakov? dieselov? syst?my s priamym vstrekovan?m a syst?mom Common Rail. Tento vysoko technologick? produkt vyvinut? rozsiahlymi v?skumami je navrhnut? pre stret s presn?mi po?iadavkami na modern? dieselov? syst?my a ?peci?lne ...viac

Popis

Common Rail Diesel System Clean & Protect je vyvinut? ?peci?lne pre v?etky vysokotlakov? dieselov? syst?my s priamym vstrekovan?m a syst?mom Common Rail. Tento vysoko technologick? produkt vyvinut? rozsiahlymi v?skumami je navrhnut? pre stret s presn?mi po?iadavkami na modern? dieselov? syst?my a ?peci?lne odpor??an? pre pred??en? servisn? intervaly (Long Life servis). Vyhovuj?ci pre v?etky druhy filtrov dieselov?ho syst?mu vr?tane filtra pevn?ch ?ast?c. Prekon?va mieru po?iadaviek DIN EN ISO 12156-1 (HFRR test/test mazivosti). Spo?ahlivo odstra?uje aj najmen?ie ne?istoty z cel?ho syst?mu. Zais?uje optim?lne rozpr??enie a ??innos? paliva. Zais?uje bezpe?n? mazanie cel?ho syst?mu, predov?etk?m vysokotlakov?ho ?erpadla. Rozklad? vodn? bublinky a absorbuje nebezpe?n? vlhkos? v palive. Oblas? pou?itia: Pre v?etky dieselov? motory vr?tane syst?mu Common Rail i priameho vstrekovania. Aplik?cia: Pri tankovan? pridajte do palivovej n?dr?e dieselov?ho automobilu. Opakovac? cyklus: Ka?d?ch 10.000 km alebo 1x za pol roka. Obsah: 375 ml Posta?uje na: 80 litrov paliva.Common Rail Diesel System Clean & Protect je vyvinutý špeciálne pre všetky vysokotlakové dieselové systémy s priamym vstrekovaním a systémom Common Rail. Tento vysoko technologický produkt vyvinutý rozsiahlymi výskumami je navrhnutý pre stret s presnými požiadavkami na moderné dieselové systémy a špeciálne odporúčaný pre predĺžené servisné intervaly (Long Life servis). Vyhovujúci pre všetky druhy filtrov dieselového systému vrátane filtra pevných častíc. Prekonáva mieru požiadaviek DIN EN ISO 12156–1 (HFRR test/test mazivosti). Spoľahlivo odstraňuje aj najmenšie nečistoty z celého systému. Zaisťuje optimálne rozprášenie a účinnosť paliva. Zaisťuje bezpečné mazanie celého systému, predovšetkým vysokotlakového čerpadla. Rozkladá vodné bublinky a absorbuje nebezpečnú vlhkosť v palive. Oblasť použitia: Pre všetky dieselové motory vrátane systému Common Rail i priameho vstrekovania. Aplikácia: Pri tankovaní pridajte do palivovej nádrže dieselového automobilu. Opakovací cyklus: Každých 10.000 km alebo 1× za pol roka. Obsah: 375 ml Postačuje na: 80 litrov paliva.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

Najprezeranejšie produkty

brand name

Prezrite si ďalšie Aditíva Pro-Tec, najprezeranejšie produkty Pro-Tec alebo najlacnejšie Aditíva.

Reklama