Aditíva od 2,00 € | Pricemania

Aditíva

Filtrovanie

Cena

-

Aditíva predstavujú špeciálne prísady do oleja, ktoré sa doň pridávajú za účelom vylepšiť jeho kvalitatívne vlastnosti. Účelom motorových aditív je ochrana motora pred jeho nadmerným a predčasným opotrebením. Z hľadiska použitia sa rozdeľujú aditíva na výrobné a povýrobné. Výrobné prísady sa pridávajú do oleja počas miešania. Povýrobné aditíva obsahujú rôzne modifikátory trenia, viskozity, antioxidanty, antikorózne prímesy a pod. Pre každý druh motora (zážihový alebo vznetový) sa používajú rôzne aditíva. Používanie aditív má za následok nižšie prevádzkové náklady.