Philips GC4410 cena od 39,99 € | Pricemania

Philips GC4410

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 39,99 € Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top20 produktov z kategórie Žehličky

ZÁ,RUKA VRÁ,TENIA PEŇAZÍ, 90 DNÍ, . Čo musite urobiť, aby ste dostali svoje peniaze spä,ť? . Odoslať zakú,pený, vý,robok ako poistený, balí,k na adresu: Fox Hunter SK s.r.o., Vajnorská, 8/A, 831 04 Bratislava a to s dá,tumom po&scaron,tovej ...viac

Na sklade

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Popis

ZÁ,RUKA VRÁ,TENIA PEŇAZÍ, 90 DNÍ, . Čo musite urobiť, aby ste dostali svoje peniaze spä,ť? . Odoslať zakú,pený, vý,robok ako poistený, balí,k na adresu: Fox Hunter SK s.r.o., Vajnorská, 8/A, 831 04 Bratislava a to s dá,tumom po&scaron,tovej pečiatky najneskô,r 90 dní, od ná,kupu. . Vý,robok je možné, vrá,tiť len nepo&scaron,kodený,, v pô,vodnom obale, so v&scaron,etký,mi doplnkami, ,s vyplnený,m kupó,nom a s originá,lom dokladu o kú,pe. . Vý,robok nie je možné, vrá,tiť priamo na predajni. . Trvanie akcie: , 01.10.2014 do 31.01.2015 . Viac informá,cií, ná,jdete na , . www.philips.sk . NAPAROVACIA ŽEHLIČKA .  , . POPIS: . Vý,kon s precí,znosťou. ,Žehlička so super parou a kĺzavosťou. ,Pre jednoduch&scaron,ie a plynulej&scaron,ie žehlenie budete potrebovať najlep&scaron,iu kombiná,ciu kĺzania a ,vý,konnej pary. Tá,to naparovacia žehlička Philips GC4410/02 so žehliacou plochou. ,SteamGlide vá,m poskytne to najlep&scaron,ie z obidvoch oblastí,! . JEDNODUCHÉ, KĹZANIE PO V&Scaron,ETKÝ,CH TKANINÁ,CH: . SteamGlide je žehliaca plocha &scaron,pičkovej kvality od spoločnosti Philips . POHODLNÉ, ŽEHLENIE: . 2400 wattov umožňuje silný, kontinuá,lny vý,stup pary . Prí,davný, prú,d pary 130 g na ľahké, odstrá,nenie nepoddajný,ch zá,hybov . Veľmi dlhá, 3 m &scaron,nú,ra pre maximá,lny dosah . DOSTANE SA NA KOMPLIKOVANÉ, MIESTA: . Naparovacia &scaron,pička umožňuje naparovanie v ťažko dostupný,ch miestach . BEZPEČNÉ, ŽEHLENIE: . Systé,m zastavenia odkvapká,vania zabrá,ni vzniku &scaron,kvŕn na lá,tke počas žehlenia . DLH&Scaron,IA ŽIVOTNOSŤ: . Systé,m Double Active Calc zabraňuje vytvá,raniu vodné,ho kameňa . HLAVNÉ, PRVKY: . Žehliaca plocha SteamGlide:  ,Žehliaca plocha SteamGlide je najlep&scaron,ia ,žehliaca plocha naparovacej žehličky od ,spoločnosti Philips. Má, vysokú, odolnosť proti ,po&scaron,kriabaniu, hladko sa kĺže a ľahko čistí,. . 2400 wattov:  ,2400 wattov umožňuje silný, kontinuá,lny ,vý,stup pary. . Prí,davný, prú,d pary až 130 g:  ,Pri aplikovaní, prí,davné,ho prú,du pary sa uvoľní, ,intenzí,vny prú,d pary až 130 g, ktorý, odstrá,ni aj ,tie najnepoddajnej&scaron,ie zá,hyby . Veľmi dlhá, 3 m &scaron,nú,ra:  ,Vďaka veľmi dlhej 3 m &scaron,nú,re va&scaron,ej žehličky ,Philips sa mô,žete jednoducho dostať až ku ,krajom va&scaron,ej žehliacej dosky &ndash, a dokonca aj ,ďalej! . Naparovacia &scaron,pička:  ,Jedinečná, naparovacia &scaron,pička Steam Tip tejto ,žehličky Philips kombinuje zahrotenú, &scaron,pičku ,žehliacej plochy so &scaron,peciá,lne predĺžený,mi ,otvormi na paru na dosiahnutie prí,stupu aj do ,tý,ch najmen&scaron,í,ch a najťaž&scaron,ie prí,stupný,ch oblastí, ,a tie najlep&scaron,ie vý,sledky žehlenia. . Systé,m ochrany pred odkvapká,vaní,m:  ,Systé,m Drip Stop va&scaron,ej naparovacej žehličky ,Philips vá,m umožní, žehliť jemné, tkaniny pri ,ní,zkych teplotá,ch bez obá,v zo &scaron,kvŕn ,spô,sobený,ch kvapô,čkami vody. . Systé,m Double Active Calc: , Systé,m Double Active Calc vo va&scaron,ej žehličke ,Philips zabraňuje usadzovaniu vodné,ho kameňa ,prostrední,ctvom tabliet a ľahko použiteľnej ,funkcie na odstraňovanie vodné,ho kameňa. . RÝ,CHLE A Ú,ČINNÉ, ODSTRAŇOVANIE ZÁ,HYBOV: . Žehliaca plocha: SteamGlide . Kontinuá,lny vý,stup pary: 40 g/min. . Prí,davný, prú,d pary: 130 g . Zvislá, para: á,no . Variabilné, nastavenie pary: á,no . Kropenie: á,no . Naparovacia &scaron,pička: á,no . Prí,kon: 2400 W . JEDNODUCHÉ, POUŽÍ,VANIE: . Kapacita ná,doby na vodu: 350 ml . Plnenie a vypú,&scaron,ťanie vody: Extra veľký, plniaci otvor . Funkcia zastavenia odkvapká,vania Drip stop: á,no . Odkladanie ká,bla: Ú,chytka na ká,bel . Dĺžka napá,jacieho ká,bla: 3 m . Voľnosť ká,bla (otočný,): Voľná, napá,jacia &scaron,nú,ra s 360-stupňový,m otá,čaní,m . POUŽÍ,VANIE VZHĽADOM NA VODNÝ, KAMEŇ: . Použitie s vodou z vodovodu: á,no . Rie&scaron,enie na odstraňovanie vodné,ho kameňa: Odstraňovanie systé,mom Double Active Calc . TECHNICKÉ, &Scaron,PECIFIKÁ,CIE: . Hmotnosť žehličky: 1,55 kg . Rozmery produktu: 30,3 x 12 x 15,2 cm . Napä,tie: 220 - 240 V .  ,

Parametre

Výrobca: Philips
 
Vlastnosti:
Model: Naparovacia žehlička
 
Technické detaily:
Nastaviteľná para: Áno
Výkon parného rázu: 130 g/min
Funkcia parného rázu: Áno
Automatické odstraňovanie vodného kameňa: Nie
Kapacita vodného zásobníka: 0,35 L
Vertikálne naparovanie: Áno
Kropenie: Áno
Odvápňovacia funkcia: Áno
Vhodná pre vodu z vodovodného kohútika: Áno
Uhol natočenia: 360 °
Mäkká rukoväť: Áno
Príkon: 2400 W
Vstupné striedavé napätie: 220 - 240 V
 
Možnosti pripojenia:
Dĺžka šnúry: 3 m
 
Dizajn:
Farba: Modrá, Biela
 
Výkon:
Systém proti kvapkaniu: Áno
 
 
Ergonómia:
Odkladací priestor na kábel: Áno
 
Sila:
Spotreba elektrickej energie: 2400 W
Frekvencia vstupného striedavého napätia: 50 - 60 Hz
 
Hmotnosť a rozmery:
Hmotnosť: 1,55 kg
 
Ďalšie vlastnosti:
Kontinuálny tok: 40 g/min
Rozmery (š x h x v): 303 x 120 x 152 mm
Naparovacia špička Steam tip pre ťažko dostupné miesta: Áno

Recenzie

Celkové hodnotenie produktu

94% Perfektný 7 recenzie
8
TeréziaPred 4 rokmi a 3 mesiacmi

bol to darček, dúfam že bude fungovať dobre

  • cena
  • neviem
10
lenPred 5 rokmi a 4 mesiacmi

Super zehlicka

  • Dlhy kabel, cena, kvalita, dizajn
  • Nic
10
MajaPred 5 rokmi a 6 mesiacmi

Som s výberom veľmi spokojná. Odporúčam.

  • výborne rýchlo žehlí
  • nekvapká
  • kvalitná žehliaca plocha
  • nežehlí sama :)

Vývoj ceny

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Žehličky Philips, najprezeranejšie produkty Philips alebo najlacnejšie Žehličky.

Reklama