Kärcher K 6.300

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 509,95 € Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Zľavy až do výšky 70 % - zlavy.pricemania.sk

VYSOKOTLAKOVÝ, ČISTIČ. POPIS:. Pojazdný, vysokotlaký, umý,vací, stroj KÄ,RCHER 6.300 230 V s integrovaný,m bubnom na VT hadicu, s regulá,ciou tlaku, umý,vacou kefou a bez ohrevu vody.. Je vybavený, tlakový,m spí,načom (automatické, ...viac

Na sklade

Porovnanie cien Kärcher K 6.300

Popis

VYSOKOTLAKOVÝ, ČISTIČ. POPIS:. Pojazdný, vysokotlaký, umý,vací, stroj KÄ,RCHER 6.300 230 V s integrovaný,m bubnom na VT hadicu, s regulá,ciou tlaku, umý,vacou kefou a bez ohrevu vody.. Je vybavený, tlakový,m spí,načom (automatické, vypnutie motora), ktorý, vypne a zapne motor ovlá,daní,m ručnej striekacej pi&scaron,tole. Ná,drž na čistiaci prostriedok umožňuje nasá,vanie čistiaceho prostriedku v ní,zkom tlaku, napr auto&scaron,ampó,n na čistenie povrchu vá,&scaron,ho vozidla. S pracovný,m nadstavcom Vario-Power sa dá, pomocou otá,čania pohodlne a plynulo regulovať sila čistiaceho prú,du medzi vysoký,m a ní,zkym tlakom. Rotačná, tryska v sebe spá,ja vý,hodu bodové,ho a ploché,ho lú,ča, a tak v krá,tkom čase docieli dobrý, vý,sledok čistenia.. PARAMETRE:. Pracovný, tlak: 20 - 150 bar. Prietok: 550 l / hod.. Max. teplota vody: 60 °, C. Ná,doba na čistiaci prostriedok: 1 l. Napá,jacie napä,tie: 230 V. Prí,kon: 2,5 kW. Hmotnosť bez prí,sl.: 19,5 kg. Rozmery: 362 x 459 x 972 mm. VYBAVENIE:. Vysokotlaková, pi&scaron,toľ. VT hadica 7,5 m. Vario-Power-pracovný, nadstavec. Rotačná, tryska. Integrovaný, vodný, filter. Adapté,r pre pripojenie zá,hradnej hadice A3 / 4. Ná,drž na čistiaci prostriedok. Soft bag.  ,.

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Vysokotlakové čističe Kärcher alebo najprezeranejšie produkty Kärcher.

Reklama