Electrolux EOA3400AAX cena od 319,00 € | Pricemania

Electrolux EOA3400AAX

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 319,00 € Do 5 dní Do obchodu

Odporúčame: Zľavy až do výšky 70 % - zlavy.pricemania.sk

VSTAVANÁ, RÚ,RA . VLASTNOSTI: . Vnú,torný, objem rú,ry (l): 74 . Hlavná, farba: antikorová, s ú,pravou proti odtlačkom prstov . Elektronické, funkcie: čas, minú,tka, ukončenie programu, trvanie, akustický, signá,l . Funkcie rú,ry: ...viac

Popis

VSTAVANÁ, RÚ,RA . VLASTNOSTI: . Vnú,torný, objem rú,ry (l): 74 . Hlavná, farba: antikorová, s ú,pravou proti odtlačkom prstov . Elektronické, funkcie: čas, minú,tka, ukončenie programu, trvanie, akustický, signá,l . Funkcie rú,ry: vrchný, ohrev a gril, gril, osvetlenie, vrchný, ohrev, vrchný, a spodný, ohrev, spodný, ohrev, ventilá,tor + gril, ventilá,tor + gril + spodný, ohrev, kruhové, teleso + ventilá,tor . Vybavenie rú,ry - ro&scaron,ty: 1 drô,tená, chró,movaná, mriežka . Celkový, elektrický, prí,kon (W): 2780 . Vybavenie rú,ry - plechy: 1 smaltovaný, plech na pečenie, 1 čierny smaltovaný, plech na zachytá,vanie mastnoty . ROZMERY: . Vý,&scaron,ka (mm): 594 . &Scaron,í,rka (mm): 594 . Hĺbka (mm): 568 . Vý,&scaron,ka vý,klenku na zabudovanie (mm): 600 . &Scaron,í,rka vý,klenku na zabudovanie (mm): 560 . Hĺbka vý,klenku na zabudovanie (mm): 550 . Čistá, hmotnosť (kg) 33.6 . PREHĽAD ĎAL&Scaron,Í,CH VLASTNOSTÍ,: . Zabudovateľná, rú,ra . Multifunkčná, rú,ra s kruhový,m vyhrevný,m telesom . Energetická, trieda rú,ry: A . Funkcie pečenia: vrchný, ohrev a gril, gril, osvetlenie, vrchný, ohrev, vrchný, a spodný, ohrev, spodný, ohrev, ventilá,tor + gril, ventilá,tor + gril + spodný, ohrev, kruhové, teleso + ventilá,tor . Nehrdzavejú,ca oceľ bez otlačkov prstov . Rú,ra s 3 pečú,cimi ú,rovniami . Prehľad funkcií, rú,ry: čas, minú,tka, ukončenie programu, trvanie, akustický, signá,l . Vysokolesknú,ca povrchová, vrstva, ľahko čistiteľná, . Katalytický, vždyčistý, povrch rú,ry . Ľahko čistiteľné, dvierka rú,ry . Chladiaci ventilá,tor , . Dodá,vané, plechy v prí,slu&scaron,enstve: 1 smaltovaný, plech na pečenie, 1 čierny smaltovaný, plech na zachytá,vanie mastnoty . Mriežka dodá,vaná, s rú,rou: 1 drô,tená, chró,movaná, mriežka . KĽUČOVÉ, VLASTNOSTI: . . Rovnaká, flexibilita, akú, potrebujú, vyťažení, kuchá,ri - ,Profesioná,lni kuchá,ri často musia variť veľké, množstvá, viacerý,ch jedá,l zá,roveň &ndash, a na to je potrebná, veľmi flexibilná, kuchyňa. Rovnaký, druh flexibility vá,m ponú,kne na&scaron,a nová, rú,ra s 74-litrovou dutinou, najvä,č&scaron,í,m plechom a až deviatimi ú,rovňami pečenia. Upravte si priestor tak, ako vá,m to najviac vyhovuje. . Jednoduché, ovlá,danie &ndash, pomocou otočný,ch ovlá,dačov a nastavenia času začiatku a skončenia - Pripravujte svoje obľú,bené, jedlá, &ndash, toto prostredie vá,m poskytne jednoduché, ovlá,danie. Stlačení,m tlačidiel nastaví,te čas začiatku a skončenia, ako aj trvania prí,pravy jedla. Otá,čaní,m otočný,ch ovlá,dačov zvolí,te teplotu alebo zapnete jeden z mnohý,ch režimov varenia. Na obrazovke LED sa zobrazí, vami zvolené, nastavenie. A keď je rú,ra vypnutá,, na obrazovke sa zobrazuje čas. . Využite každý, centimeter vnú,torné,ho priestoru &ndash, v&scaron,etko sa upečie rovnomerne - Pri tejto rú,re nezá,leží, na tom, kam v jej vnú,tri položí,te jedlo. Vďaka vý,nimočne veľké,mu ventilá,toru s nový,m dizajnom vzduchovodov sa pokrmy rovnomerne prepečú, bez ohľadu na ich polohu v rú,re. To vý,razne zjednodu&scaron,í, varenie najmä, v prí,pade, ak potrebujete využiť skutočne každý, centimeter priestoru. . . Varte ú,spornej&scaron,ie &ndash, je o 10 % ú,spornej&scaron,ia ako spotrebiče triedy A - ,Uzatvorte teplo vo vnú,tri rú,ry a varte e&scaron,te ú,spornej&scaron,ie. Tá,to rú,ra je o 10 % ú,spornej&scaron,ia ako spotrebiče zaradené, do triedy A energetickej ú,činnosti. To vďaka tomu, že jej vnú,tro je veľmi dobre izolované,, čí,m zabraňuje ú,nikom tepla. V dô,sledku toho doká,že rú,ra udržiavať teplotu prí,pravy jedla pri oveľa niž&scaron,ej spotrebe energie. . . Rú,ra, ktorá, vá,m pomô,že pri jej čistení, - ,Po ná,ročnom tý,ždni pri varení, pre celú, domá,cnosť by sme v&scaron,etci určite ocenili pomoc pri čistení, rú,ry. A čo keby ná,m tak pomohla samotná, rú,ra? Katalytická, povrchová, ú,prava tejto rú,ry absorbuje mastnotu a iné, zvy&scaron,ky jedla. A pri vyhriatí, na 220 °,C ich zoxiduje.

Vývoj ceny

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Vstavané rúry na pečenie Electrolux alebo najprezeranejšie produkty Electrolux.

Reklama