Tika.sk recenzie

Zabezpečujeme predaj snímačov a prístrojov pre meranie a reguláciu teploty, tlaku, prietoku tepla, hladiny. Prevodníky, napájacie zdroje, regulátory neelektrických veličín, armatúry, servopohony, regulačné, havarijné a uzatváracie ventily, solenoidové ventily a prístroje pre prevádzkovú analýzu. Tlakomery, teplomery, vodomery, plynomery a príslušenstvá. Prístroje na meranie elektrických, neelektrických veličín a termokamery - Revízne prístroje, multimetre, kliešťové prístroje, laboratórne napájacie zdroje, osciloskopy, RLC merače, čítače, generátory. Meracie prístroje zn. GREISINGER.Prístrojové transformátory prúdu pre NN, izolátory. Meracie prevodníky. Panelové a rozvádzačové analógové prístroje a bočníky. Indikačné signálky. Kovové tkaniny, zvarované siete, žebierkové a lisované pletivá, tkaniny proti hmyzu, filtre, výstrihy a výlisky, plombovacie lanká, drôty.

Kontakty

Reklama