Colorovo CityTab Vision 10.1 cena od 175,97 € | Pricemania

Colorovo CityTab Vision 10.1

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 175,97 € Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Zľavy až do výšky 70 % - zlavy.pricemania.sk

 ,Tablet s &scaron,tý,lový,m telom, Kompletnou sadou funkcií, a rý,chlym dvojjadrový,m procesorom. V bohatej vý,bave sa nachá,dza webová, kamera s rozlí,&scaron,ení,m 0,3 Mpx aj fotoapará,t s rozlí,&scaron,ení,m 2 Mpx pre ...viac

Popis

 ,Tablet s &scaron,tý,lový,m telom, Kompletnou sadou funkcií, a rý,chlym dvojjadrový,m procesorom. V bohatej vý,bave sa nachá,dza webová, kamera s rozlí,&scaron,ení,m 0,3 Mpx aj fotoapará,t s rozlí,&scaron,ení,m 2 Mpx pre vysoko kvalitné, sní,manie. Displej suhlopriečkou 10,1 ",a rozlí,&scaron,ení,m 1280 x 800 obrazový,ch bodovje ideá,lny pre ľahké, čí,tanie dokumentov alebo pre pohodlné, prehliadanie internetový,ch strá,nok, ale iste ho vďaka jeho farebné,mu podania využijete aj preprehrá,vanie videí, a hranie hier.Technoló,gia displeja IPS zaručí,, že nebudete mať problé,m s čitateľnosťou ani na priamom slnku.. Pružnú, obsluhu požiadaviek zvlá,dnedvojjadrový, procesor Rockchip RK3066 na frekvencii 1,6 GHz. Plne dostačuje pre obsluhu praktické,ho a uží,vateľsky veľmi prí,vetivé,ho operačné,ho systé,mu Google Android 4.1 Jelly Bean, Kam jednoducho doplní,te v&scaron,etky požadované, apliká,cie a určite si užijete aj herné, zá,bavu. Systé,m zaisťuje obrovskú, variabilitu použitia, vďaka obchodu Google Playsi mô,žete stiahnuť nepreberné, množstvo programov. Google Android je tak potenciá,lne veľmi dobre vybavený, systé,m s podporou prezerania internetu, prá,ca s mailami, dokumentmi, multimé,diami a radomďal&scaron,í,ch apliká,cií,, ktoré, možno navy&scaron,e doin&scaron,talovaťa značne tak roz&scaron,í,riť možnosti prí,stroja.. V tele tabletu sa nachá,dzamicro USB s funkciou OTGpre pripojenie rô,znych perifé,rií. S pomocou portu Mini HDMI mô,žete tablet pripojiť k televí,zii alebo monitora a sledovať tak va&scaron,e fotky a videá, na veľkej uhlopriečke. Poskytne vá,m v&scaron,estranný, multimediá,lny prehrá,vač, čí,tačku kní,h a komfortné, internetový, prí,stup sa surfovaní,m pomocou prstov. Vybaví,te emaily, podelí,te sa s priateľmi o novinky na sociá,lnych sieťach a mô,žete byť v spojení, cez najrô,znej&scaron,ie komunikačné, programy vrá,tane Skype.. Parametre a &scaron,pecifiká,cia:. Platforma. Operačný, systé,m Google Android. Verzia operačné,ho systé,mu Android 4.1+ (Jelly Bean). Uhlopriečka. Uhlopriečka Standardní, &ndash, 9", až 10", a vět&scaron,í,. Displej. Typ dotykové,ho displeja Kapacitný,. Rozlí,&scaron,enie 1280×,800. Technoló,gia displeja IPS. Maximá,lny počet dotykov 10 ks. Funkcie. Funkcia Wi-Fi, BlueTooth, USB Host. Senzory Pohybový, senzor, Gyroskop. Fotoapará,t. Rozlí,&scaron,enie fotoapará,tu 2 Mpx. Rozlí,&scaron,enie druhé,ho fotoapará,tu 0,3 Mpx. Pamä,ť. Veľkosť ú,ložiska 8 GB. Operačná, pamä,ť 1 024 MB (1 GB). Slot pre pamä,ťovú, kartu Micro SD. Procesor. Model RockChip RK3066. Frekvencia 1,6 GHz. Počet jadier 2×,. Rozhranie. Rozhranie USB Micro 2.0, HDMI, Vý,stup pre slú,chadlá,. Vý,drž. Vý,drž 10 h. Farba. Farba Čierna. Rozmery. &Scaron,í,rka 256,5 mm (25,65 cm). Vý,&scaron,ka 171,1 mm (17,11 cm). Hĺbka 9,3 mm (0,93 cm). Hmotnosť. Hmotnosť 610 g (0,61 kg). Obsah balenia. Obsah balenia Ná,vod k použití,, kabel microUSB &ndash, microUSB, adapté,r USB &ndash, microUSB, kabel HDMI - microHDMI, sluchá,tka, nabí,ječka.

Recenzie

Vývoj ceny

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Tablety Colorovo, najprezeranejšie produkty Colorovo alebo najlacnejšie Tablety.

Reklama