Atmos DC 50GSX cena od 2 979,00 € | Pricemania

Atmos DC 50GSX

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 2 979,00 € Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Splyňovacie kotly

Kotly s celokeramickým ohniskom, odťahovým ventilátorom, chladiacim výmenníkom proti prehriatiu a spalinovým termostatomkotol 3. triedy podľa ČSN EN 303-5 Kotol je riešený podobne ako typ drevoplyn, ale vyniká celokeramickým ohniskom (priestor pre palivo je vyložený keramikou), kde dochádza k ideálnemu ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Popis

Kotly s celokeramickým ohniskom, odťahovým ventilátorom, chladiacim výmenníkom proti prehriatiu a spalinovým termostatomkotol 3. triedy podľa ČSN EN 303-5 Kotol je riešený podobne ako typ drevoplyn, ale vyniká celokeramickým ohniskom (priestor pre palivo je vyložený keramikou), kde dochádza k ideálnemu splyňovanie paliva a následne k ideálnemu vyhoreniu plynov pri minime exhalácií. Kondenzácia a tvorba dechtu je tak obmedzená na minimum. Keramika v priestore na prikladanie navyše zaisťuje predsušenie paliva s následným splyňovaním pri vyššej teplote. Výhodou kotlov ATMOS Generátor je, že predhriaty primárny vzduch je privádzaný tesne nad trysku, a tak nedochádza k horeniu väčšieho množstva paliva naraz, k odplynenie celej násypky a následne ku kolísaniu výkonu. Kotol je tak maximálne úsporný, má malú spotrebu a vysokú účinnosť 83 - 87% podľa typu kotla a výkonu. Toto usporiadanie tiež umožňuje lepšie splyňovanie štiepok a drevného odpadu. Sekundárny vzduch, ktorý sa privádza do splyňovanie trysky je tiež u všetkých typov predhrievaný na vysokú teplotu čo ešte ďalej zvyšuje účinnosť kotla.Kotol je vybavený odťahovým ventilátorom spalín a chladiacej slučkou proti prehriatiu. Kotly sú držiteľmi známky Ekologicky šetrný výrobok. Regulácia kotlov Elektromechanická -reguláciu výkonu vykonávame záklopkou ovládanou regulátorom ťahu, typ FR 124, ktorý automaticky podľa nastavenej výstupnej teploty vody (80-90 ° C) otvára či priviera vzduchovú klapku. Nastavenie regulátora výkonu je nutné venovať zvýšenú pozornosť, pretože regulátor okrem regulácie výkonu plní ďalšiu dôležitú funkciu, že zaisťuje kotol proti prehriatiu. Kotol je ďalej vybavený regulačným termostatom umiestneným na paneli kotla, ktorý ovláda ventilátor podľa nastavenej výstupnej teploty (80-85 ° C). Na regulačnom termostate by mala byť nastavená teplota o 5 ° C nižšia ako na regulátore ťahu FR 124.Od roku 2002 sú kotly naviac vybavené spalinovým termostatom, ktorý slúži k vypnutiu odťahového ventilátora po dohorení paliva. Kotly pracujú na znížený výkon do 70% menovitého výkonu i bez ventilátora. Každý kotol je možné vybaviť u zákazníka elektronickou reguláciou ATMOS ACD 01 pre riadenie celého vykurovacieho systému v závislosti na vonkajšej teplote, izbovej teplote a čase. Táto regulácia je schopná riadiť aj samotný kotol s ventilátorom s mnohými ďalšími funkciami. Ekologické splyňovacie kotle Sú konštruované pre spaľovanie dreva, na princípe generátorového splyňovania s použitím odťahového ventilátora (S), ktorý odsáva spaliny z kotla, alebo s použitím tlačného ventilátora, ktorý vháňa spaľovací vzduch do kotla. Teleso kotla je vyrobené ako zvarenec z kvalitných oceľových plechov o hrúbke 8 až 3 mm. Tvorí ich násypka paliva (6 mm), ktorá je v spodnej časti opatrená splyňovanie tryskou s pozdĺžnym otvorom pre priechod spalín a plynov. Dohořívací priestor pod ňou je vybavený keramickými tvarovkami pre ideálne vyhorenie všetkých spáliteľných látok s vysokou účinnosťou pri ekologicky šetrnom spaľovaní. V zadnej časti telesa kotlov je zvislý spalinový kanál, opatrený vo vrchnej časti rozkurovacou záklopkou. Vrchná časť spalinového kanála je opatrená odťahovým hrdlom pre pripojenie na komín. Výhody splyňovacích kotlov na drevo ATMOS Možnosť spaľovať veľké kusy drevaVeľký zásobník paliva - dlhá doba horeniaVysoká účinnosť 81 až 87% podľa typu - primárny i sekundárny vzduch je predhrievanýna vysokú teplotuEkologické spaľovanie - kotol podľa ČSN EN 303-5 triedy 3Odťahový ventilátor - bezprašné vyberanie popola, kotolňa bez dymuChladiaca slučka proti prehriatiu - bez rizika poškodenia kotlaAutomatické vypnutie kotla po dohorení paliva - spalinový termostatPohodlné vyberanie popola - veľký keramický spaľovací priestor pre popol (pri dreve vyberáme raz za týždeň)Kotol bez trubkovnice - ľahšie čistenieMalé rozmery a nízka hmotnosťvysoká kvalita Životné prostredie Obrátené spaľovanie, predhriaty spaľovací vzduch a keramický spaľovací priestor umožňujú prakticky dokonalé spaľovanie s minimom škodlivých exhalátov. Inštalácia Kotly ATMOS musia byť zapojené s LADDOMATOM 21 alebo termoregulačným ventilom pre docielenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla 65C °. Výstupná teplota kotla musí byť trvale udržovaná v rozsahu 80 - 90 ° C. Všetky kotly sú dodávané v základnom prevedení s chladiacou špirálou proti prehriatiu. Doporučujeme inštalovať kotle s akumulačnými nádržami, ktoré nám znížia spotrebu paliva a zvýšia komfort vykurovania. LEGENDA K NÁKRESU KOTLOV 1. Teleso kotla 14. Žiaruvzdorná tvarovka - zadné čelo gul. priestoru 2. Plniace dvierka 15. Čistiace veko 3. Popolníkové dvierka 16. Clona 4. Ventilátor - sací(S) 17. Tiahlo zakladacej záklopky 5. Žiaruvzdorná tvarovka - zadná kocka 18. Teplomer 6. Ovládací panel 19. Clona horenišťa - predná 7. Bezpečnostný termostat 20. Vypínač 8. Regulačná záklopka 22. Regulátor výkonu - Honeywell FR124 9. Žiaruvzdorná tvarovka - pri type GS - bok ohniska 23. Chladiaca slučka 10. Žiaruvzdorná tvarovka-u typu GS-guľový priestor L + P   24. Regulačný termostat ventilátoru 11. Tesnenie - trysky 25. Výplň dvierok - Sibral 12. Žiaruvzdorná tvarovka - polmesiac 26. Těsnenie dvierok - šnúra 18x18 13. Zakladacia záklopka 27. Spalinový termostat   Technická data: Typ ATMOSDC 15EDC 18SDC 22SDC 25SDC 32SDC 20GSDC 25GSDC 32GSDC 40GSDC 40SXDC 50SDC 70SDC 75SEDC 100 Rozsah výkonu (kW) 14,9 14-20 15-22 17-25 25-35 14-20 17-25 22-32 28-40 28-40 35-49 49-70 50-75 70-99 Předep. tah komína (Pa) 18 20 23 23 25 20 23 25 25 25 25 30 30 35 Max. pracovní přetlak vody (kPa) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 Hmotnost kotle (kg) 284 283 319 326 370 340 430 435 484 375 431 487 700 780 Objem vody (l) 45 45 58 58 80 64 80 80 90 80 89 93 190 294 Obsah násypky (dm3) 65 66 100 100 140 87 130 130 170 140 180 180 345 400 Max. délka dřeva (mm) 330 330 530 530 530 330 530 530 530 530 730 730 1000 750 Spotř. na top. sez. (prost. metry) 15 20 22 25 35 20 25 32 40 40 48 70 75 99 Předepsané palivo Suché dřevo o výhřevnosti 15-18 MJ/kg, průměr 70-150 mm a vlhkosti 12-20% Minimální teplota vratné vody 65 °C Účinnosti v celém rozsahu výkonu 81 - 88 % - podle typu kotle Třída kotle 3 Základné podmienky pre dobrú funkciu a vysokú životnosť kotlov ATMOS Montáž kotla vykonáva len odborná firma zaškolená výrobcom. Kotol musí byť inštalovaný v suchom a dobre vetranom priestore - kotolni. Pri zapojení kotla do systému je vždy nutné za kotol nainštalovať Laddomat 21, alebo termoregulačný ventil TV 60 ° C s čerpadlom, guľovým ventilom a filtrom, aby teplota vody vracajúca sa do kotla, v každom režime, neklesala pod 65 ° C - podľa normy STN 070240/93. S rastúcou teplotou vratnej vody do kotla, klesá možnosť kondenzácie dechtov kyselín = väčšia životnosť kotla. Laddomat 21 odporúčame používať len do výkonu 50kW vrátane.Pri zapojení kotla bez akumulačných nádrží musia byť čerpadlo v kotlovom okruhu av okruhu vykurovaného objektu spínané jedným alebo dvoma samostatnými termostatmi pri teplote výstupnej vody z kotla 70 - 80 ° C a to tak, aby čerpadlo v okruhu vykurovaného objektu bežalo len vtedy, ak beží čerpadlo v kotlovom okruhu. Dôvodom je to, aby cez spätnú klapku zabudovanú v LADDOMATOM 21 nedochádzalo k podchlazování kotla. V každom režime kotla musí byť teplota výstupnej vody z kotla medzi 80 - 90 ° C Ak prevádzkujeme kotol trvale pri výkone nižšom ako 40% menovitého výkonu a alebo pre ohrev teplej úžitkovej vody v lete, je nutné denne prikúriť z ??dôvodu životnosti kotla. Kotol nie je možné prevádzkovať trvale v útlme, kedy môžu vznikať dechty a kyseliny, ktoré poškodzujú teleso kotlaKotol musí byť zabezpečený proti prehriatiu v prípade výpadku elektrickej energie, pretože má určitú zotrvačnosť Varianty riešenia ochrany kotla proti prehriatiu kotly sú štandardne vybavené chladiacou špirálou proti prehriatiu a možno ich zapojiť s ventilom TS 130 3/4 A (95 ° C) alebo WATTS STS 20 na vodovodný systém (v prípade vlastnej studne využijeme ďalšie varianty)záložný zdroj el. energie (batérie) na čerpadlo - UPS 500 (1 hod) alebo záložný zdroj s rozvádzačom (3 hod) - (kotol na tento zdroj nepripájame)jedna vetva v systéme zapojená na samovoľnou cirkuláciu vody s niekoľkými radiátorykotol zapojený s dohlazovací nádržou a inverzným zónovým ventilom, ktorý sa bez el. prúdu otvorí POZOR - VŠETKY KOTLA VYROBENÉ V ROKU 2003 A MLADŠIE SÚ VYBAVENÉ CHLADIACOU slučkou. ODPORÚČANÉ ZAPOJENIE - poradie podľa výhodnosti Najlepšie predpísané zapojenie kotla s Laddometom 21 a akumulačnými nádržami Predpísané zapojenie kotla s Laddometom 21 Predpísané zapojenie kotla s termoregulačným ventilom ESBE Predpísané zapojenie kotla s vyrovnávacou nádržou (Poznámka k schémam: spätná klapka je pri chode čerpadla zatvorená pretlakom na výstupe z čerpadla, pri vypnutom čerpadle je plne otvorená. Pozor jedná sa o klapku bez pružiny.) Ťah komína Ťah komína musí dosahovať predpísaných hodnôt (21 - 35 Pa podľa typu kotla)Malý ťah komína skracuje životnosť kotla - kotol viac dechtuje, zanáša sa a dymí do priestoru pri prikladaníriešenie: vyvložkovať komín, alebo umiestniť na komín špeciálny nádstavec, alebo odťahový ventilátor Veľký ťah komína zväčšuje spotrebu paliva vyššia komínová strata - nižšia účinnosť kotla - zlé spaľovanie - kotol nemusí dosahovať požadovaný výkon) -riešenie: umiestniť škrtiacu klapku do dymovodu medzi kotol a komín (obmedzovač ťahu) AKUMULÁCIA Inštalácia kotla s akumulačnými nádržami prináša tieto výhody:nižšia spotreba paliva (o 20 až 30%), kotol pracuje na plný výkon až do vyhorenia paliva pri optimálnej účinnosti vysoká životnosť kotla a komína - minimálna tvorba dechtov a kyselín možnosť kombinácie s ďalšími spôsobmi vykurovania - akumulačná elektrinaurčené pre kombinácie vykurovacích telies (radiátorov) s podlahovým vykurovaním pohodlné vykurovanie a ideálne vyhorenie paliva zaručene ekologickejšie vykurovanie záruka na teleso kotla 3 roky Zapojenie s akumulátormi doporučujeme ako hlavné zapojenie.Ak nemôžete mať doporučený objem akumulačných nádrží, zapojte kotol aspoň s jednou vyrovnávacou nádržou o objeme 500 - 1000 l Inštalácia vykurovacieho systému musí byť vykonaná odbornou firmou podľa STN 060830. Ak zvolíte veľký objem akumulačnej nádrže, musíte tiež zvoliť zodpovedajúci výkon kotla, aby bol schopný tieto nádrže nabiť za rozumnú dobu.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Vývoj ceny

Reklama

Najprezeranejšie produkty

brand name

Prezrite si ďalšie Splyňovacie kotly Atmos, najprezeranejšie produkty Atmos alebo najlacnejšie Splyňovacie kotly.

Reklama