Špecifikácia XML feedu

Internetové obchody pridávajú svoju ponuku na Pricemanií prostredníctvom súboru (feedu) vo formáte XML v uvedenej štruktúre. Po vytvorení je potrebné vložiť link na váš XML feed do systému prostredníctvom administračného rozhrania, ktoré je dostupné na www.pricemania.sk v časti Správa XML feedu. Po splnení obchodných podmienok je tovar načítaný do systému a pravidelne sa aktualizuje na základe linku zadaného v systéme. Aktualizácia feedu prebieha niekoľkokrát denne, preto je potrebé zabezpečiť jeho aktuálnosť v každom momente i na vašej strane.

 

Dôležité odporúčanie pre vytvorenie XML feedu:

 • XML feed je obvykle generovaný automaticky z databázy obchodu a je stále prístupný on-line na vašom serveri pre automatickú aktualizáciu (napr. na linke www.abcde.sk/pricemania.xml). XML feed sa nesmie generovať on-line pri zavolaní URL linky (neakceptujeme XML feed vo forme .php skriptu, ale iba XML súbory)
 • vo feede použite kódovanie UTF-8
 • vo feede použite čistý text bez HTML tagov (napr. popis produktov by mal byť bez zalomenia textu, odrážok a pod.), ktoré znižujú čitateľnost textu, a popisy tak nebudú správne zobrazené. Texty zadávajte v XML do CDATA sekcie tj. <![CDATA[sem vložte text]]>
 • pri kategóriach produktov uvádzajte prosím celú cestu (napr. Počítače a kancelária > PC komponenty > Chladiče, nie len Chladiče). Kategória musí byť konkrétna, produkty v nejednoznačných kategóriách nemusia byť spárované.
 • v prípade, že máte v databáze EAN kódy alebo Part Numbery produktov, uveďte ich vo feede, výrazne to urýchľuje a skvalitňuje spracovanie feedu a zaradenie vášho tovaru
 • povinné je uviesť i dostupnosť tovaru (availability) a poštovné (shipping), zákazník tak bude lepšie informovaný už pri prehliadaní tovaru na Pricemanií, čo zvyšuje mieru konverzie v shope
 • pri obrázkoch (picture) odkazujte na obrázky s najvyšším rozlíšením, aké máte k dispozícií
 • obrázky musia byť v minimálnom rozlíšení 350x350 px, bez vodoznaku
 • čím viac údajov vo feede použijete, tým dostane zákazník lepšie informácie, feed musí byť validný, čo zistíte napr. tak, že súbor otvoríte v prehliadači a súbor sa musí celý v poriadku načítať. Keď sa nenačíta celý, je potrebné zistiť chybu a feed upraviť, ceny vo feede uvádzať v EUR s DPH
 

Feed obsahuje 3 typy parametrov

 • povinné - bez týchto parametrov nebude možné feed spracovať
 • odporúčané - zjednodušujú identifikáciu tovaru, urýchľujú zaradenie vášho tovaru na Pricemanií a poskytujú viac informácií zákazníkom
 • voliteľné
 

Povinné parametre

Názov tagu Popis Príklad
name Názov produktu s diakritikou, maximálna dĺžka je 255 znakov. Veľké začiatočné písmeno, používanie veľkých písmen len, ak je to nevyhnutné. Správne:
Canon EOS 600D, Samsung UE32C6500

Nesprávne:
ZÁHRADNÝ GRIL
description Popis produktu má obsahovať základné údaje o produkte stanovené výrobcom. Správne:
Len 8mm tenký MP3 prehrávač, obsahuje FM rádio, mikrofón, prehliadač obrázkov, E-book.
price Koncová cena produktu vrátane DPH, recyklačných a prípadných ďalších poplatkov v EUR (okrem ceny za dopravu tovaru). Obsahovať môže len číselný údaj. Desatinné miesta sú oddelené bodkou. Správne:
330.97
12.97

Nesprávne:
2 150
1.990,00
category Kategória, v ktorej máte produkt zaradený na základe vašej evidencie. Jednotlivé úrovne kategórií oddeľte znamienkom >. Cesta ku kategórií nemôže obsahovať názov výrobcu, modelovej rady alebo konkrétneho produktu. Maximálna dĺžka je 255 znakov. Správne:
Počítače a kancelária > PC komponenty > Chladiče

Nesprávne:
Lenovo > Chladiče
manufacturer Názov výrobcu veľkými písmenami. Neudávať iné údaje, napr. číslo výrobcu. Ak výrobca nie je dostupný, musí tento tag obsahovať "N/A". Maximálna dĺžka je 255 znakov. Správne:
CASIO

Nesprávne:
479
url Odkaz (URL) na stránku daného produktu. Odkaz musí byť nemenný a v rovnakom tvare ako je dostupný na vašej www stránke. Pokiaľ chcete sledovať konverziu, doplňujúci parameter si nastavte pre trackovanie konverzií v administračnom rozhraní. Správne:
http://www.abcde.sk/prod.php?id=99

Nesprávne:
www.abcde.sk
picture Odkaz (URL) na obrázok produktu. Pokiaľ je obrázok dostupný vo viacerých veľkostiach, odkazujte na najlepšiu kvalitu. Obrázok „nie je k dispozícií“ a pod. nepíšte. V prípade, že nie je k danému produktu žiadny obrázok, nechajte prosím toto pole prázdne. Obrázky musia byť bez vodoznaku. Správne:
http://www.abcde.sk/images/1789.jpg

Nesprávne:
/images/1789.jpg (je potrebné zadať celú adresu); http://www.abcde.cz /images/missing.jpg (pokiaľ nie je obrázok, nechajte pole prázdne, nedávať odkaz na obrázok „nie je k dispozícií“)
shipping Poštovné za dodanie produktu, pokiaľ máte viac sadzieb, uvádzajte tú najnižšiu. Formát sumy je číslo na dve desatinné miesta. Desatinné miesta sú oddelené bodkou. Číslica 0 sa zobrazí ako „doprava zdarma“. Správne:
3.20
0

Nesprávne:
zdarma
availability Dostupnosť tovaru podľa nasledujúcej tabuľky znamená, že do uvedeného času ste schopný tovar odoslať zákazníkovi alebo si ho zákazník môže sám vyzdvihnúť.
 
0 ihneď (okamžite k odoslaniu alebo vyzdvihnutiu)
1 odoslanie alebo vyzdvihnutie do 24 hodín
2 odoslanie alebo vyzdvihnutie do 48 hodín
3...49 odoslanie alebo vyzdvihnutie do 3...49 dní
50 info v obchode
100 nedostupný tovar
Správne:
Len číselné vyjadrenie podľa tabuľky vedľa.
id Číslo alebo alfanumerický kód produktu podľa vašej evidencie. Tento parameter musí byť nemenný, každý produkt musí mať unikátne ID. 123456 alebo ABC1223
Maximálna dĺžka 32 znakov
 

Odporúčané parametre

Názov tagu Popis Príklad
part_number Oficiálny Part Number produktu stanovený výrobcom. 59-705850
80M00055CK

ean

Číslo produktu podľa európskych noriem. 615104104267

CPC

Pricemania feed 0,24

HEUREKA_CPC

pre Heureka feedy 0,24
 

Parametre k produktom

<params>
<param>
<param_name></param_name>
<param_value></param_value>
</param>
</params>

Ku všetkým produktom je možné pridať parametre, ktoré uľahčujú spracovanie feedu. Parametre uvádzajte do nasledujúcich tagov ku každému produktu. Počet parametrov nie je obmedzený.

 

Obchody, ktorých XML feed je vačší ako 30MB, by mali vytvoriť alternatívny súbor s označením pricemania.crc. Súbor pricemania.crc sa musí nachádzať v rovnakom adresári ako váš XML feed a obsahuje checksum informácie o naposledy vygenerovanom súbore. Pri aktualizácií XML feedu dochádza k sťahovaniu len CRC súboru, prostredníctvom ktorého zisťujeme, či došlo k zmene XML feedu. XML feed sťahujeme následne len vtedy, ak obsahuje zmenené dáta. Výhodou je častejšia aktualizácia vášho feedu a úspora prenášaných dát.

Príklad implementácie v PHP: exec( cksum „cesta-k-xmlsuboru“ > „pricemania.crc“ );

 

Najčastejšie chyby v XML exportoch

 • pokiaľ export neobsahuje povinné položky, predovšetkým manufacturer alebo category, výrazne to znižuje možnosť zaradenia vášho tovaru. Produkty s nejednoznačnými údajmi (názov, kategória, výrobca) nebudú zaradené
 • export musí obsahovať úplnú cenu tovaru vrátane DPH, vrátane zahrnutých autorských a recyklačných poplatkov. Cena v exporte musí odpovedať cene na stránke tovaru v e-shope
 • v položkách ean alebo part_number uvádzajte len oficiálne kódy tovaru, nie interné čísla
 

Nenahradenie znakov (napr. „&“, „<“, „>“) entitami

 • Dolce & Gabbana
 • Je potrebné nahradiť za: <manufacturer>Dolce &amp; Gabbana</manufacturer> alebo <manufacturer><![CDATA[Dolce & Gabbana]]></manufacturer>

 

Nepovolenie prístupu k feedu

Ak je váš feed dostupný len pre vybrané IP adresy (whitelist) je potrebné povoliť prístupy pre nasledovné Pricemania IP:

Rozsah IP: 212.57.36.1 – 212.57.36.254
Rozsah IP: 46.229.238.1 – 46.229.238.254
Rozsah IP: 185.59.208.1 -185.59.208.254
IP: 192.168.1.133
IP: 192.168.1.85
IP: 185.59.210.212
IP: 212.89.243.4

XML formát

Formálne požiadavky na feed XML:

 • výpis všetkých výrobkov je potrebné uvádzať v tagoch <products> a </products>
 • informácie o danom výrobku v tagu <product> a </product>

Konkrétny príklad správneho XML feedu

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“ ?>
<products>
<product>
<name><![CDATA[Philips 190WV7CS1]></name>
<description><![CDATA[Philips    LCD    širokouhlý    19”,    190WV7CS,    TCO99,    1400x900-at-75Hz,    16:10,    170(H)/
160(V),    Antireflexný    polarizátor,    5    ms,    850:1,    300    nit,    0,285    x    0,285    mm,    vstup    analóg    (D-Sub),    Vista    
Ready,    3    roky    záruka]]></description>
<price>65.34</price>    
<category><![CDATA[Monitory    >    LCD    >    19“]]></category>
<manufacturer>PHILIPS</manufacturer>    
<url><![CDATA[http://www.abcde.sk/index.php?page=prod_info&prod_id=407]]></url>
<picture><![CDATA[http://www.abcde.sk/images/190WV7CS.jpg]]></picture>    
<part_number>54987653</part_number>
<shipping>3.5</shipping>
<availability>0</availability>
<ean>615104107052</ean>
</product>
<product>
<name><![CDATA[TEAC    MP    370    1GB]]></name>
<description><![CDATA[Nový    MP3    prehrávač,    prehrávač    videa,    prehliadač    obrázkov,    1.5“;    TFT    displej,    podpora    
MP3/WMA    a    MP4    ,    digitálny    hlasový    záznam    vo    WAV,    FM    rádio,    19    možností    ekvalizéru,    ID3    Tag/Lyrics    
podpora,    Lithium    ion    batéria,    výdrž    až    10    hodín,    hmotnosť    len    40    gramov,    rozmery    70mm    x    40mm    x    10mm
]]></description>
<price>15.68</price>    
<category><![CDATA[MP3    prehrávače    >    Teac]]></category>
 <manufacturer>TEAC</manufacturer>
<url><![CDATA[http://www.abcde.sk/index.php?main_page=product_info&products_id=2835]]></url>    
<picture><![CDATA[http://www.abcde.sk/images/mp3/mp370.jpg]]></picture>    
<part_number>54985367</part_number>
 <shipping>0</shipping>
<availability>-1</availability>
<ean>615104104267</ean>
</product>

 

V prípade akýchkoľvek otázok, postrehov, alebo problémov s vytvorením feedu nás kontaktujte na support@pricemania.sk