Kärcher CR 7.220 cena od 133,80 € | Pricemania

Kärcher CR 7.220

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Príslušenstvo pre zavlažovanie

HADICOVÝ, DRŽIAK AUTOMATIC . POPIS: . S kompaktný,m hadicový,m boxom Premium, CR 7.220 Automatic, rý,chlo a bez problé,mov naviniete a odviniete hadicu bez toho, aby sa zauzlila. . Rolovanie hadice je automatické, a rovnomerné,. . Automatické, naví,janie ...viac

Najprezeranejšie produkty v kategórií Príslušenstvo pre zavlažovanie

Popis

HADICOVÝ, DRŽIAK AUTOMATIC . POPIS: . S kompaktný,m hadicový,m boxom Premium, CR 7.220 Automatic, rý,chlo a bez problé,mov naviniete a odviniete hadicu bez toho, aby sa zauzlila. . Rolovanie hadice je automatické, a rovnomerné,. . Automatické, naví,janie hadice okrem toho ponú,ka integrovanú, hadicovú, brzdu, ktorá, zaručuje kontrolované, rolovanie hadice. . Hadicový, box je možné, vďaka ploché,mu držiaku na stenu a kompaktný,m rozmerom umiestniť obzvlá,&scaron,ť ú,sporne. . Navy&scaron,e je možné, pomocou praktickej zará,žky individuá,lne nastaviť uhol natočenia od 0°, &ndash, 180°,. Takto je možné, ú,činne chrá,niť predmety prí,p. steny. . POUŽITIE: . Na zavlažovanie malý,ch až stredne veľký,ch plô,ch a zá,hrad . Na polievanie ú,žitkový,ch rastlí,n (malé, plochy, jednotlivé, rastliny, rastliny v kvetiná,čoch) . Na polievanie okrasný,ch rastlí,n (malé, plochy, jednotlivé, rastliny, rastliny v kvetiná,čoch) . VYBAVENIE: . Vrá,t. 20 plus 2 m kvalitnej 1/2", hadice bez obsahu ftalá,tov . Postrekovač Plus 2.645-177.0 . 1 hadicová, spojka . 1 univerzá,lna hadicová, spojka so systé,mom Aqua Stop . Prí,pojka na vodovodný, kohú,tik G3/4 a redukcia G1/2 . Pohodlné, odkladanie prí,slu&scaron,enstva . Zmontovaný, .  ,

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

Reklama