Matematika cena od 5,69 € | Pricemania

Matematika

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Info v obchode Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Prijímačky, maturity

O B S A H 1. Úvod 2.1 Algebrické výrazy a mnohočleny 3.1 Číselné obory 3.2 Deliteľnosť prirodzených a celých čísel 3.3 Absolútna hodnota reálneho čísla 4. Rovnice a nerovnice 4.1 Lineárne rovnice a nerovnice s jednou neznámou 4.2 Súst avy lineárnych rovníc a nerovníc 4.3 Kvadratická rovnica a nerovnica ...viac

Najprezeranejšie produkty v kategórií Prijímačky, maturity

Popis

O B S A H 1. Úvod 2.1 Algebrické výrazy a mnohočleny 3.1 Číselné obory 3.2 Deliteľnosť prirodzených a celých čísel 3.3 Absolútna hodnota reálneho čísla 4. Rovnice a nerovnice 4.1 Lineárne rovnice a nerovnice s jednou neznámou 4.2 Súst avy lineárnych rovníc a nerovníc 4.3 Kvadratická rovnica a nerovnica 4.4 Rovnice a nerovnice s parametrom 4.5 Exponenciálne rovnice a nerovnice 4.6 Logaritmické rovnice a nerovnice 4.7 Goniometrické rovnice a nerovnice 5. Funkcie 5.1 Fu nkcia, vlastnosti funkcie 5.2 Konštantná a lineárna funkcia 5.3 Kvadratická funkcia 5.4 Lineárna lomená funkcia 5.5 Mocninová funkcia 5.6 Exponenciálna funkcia 5.7 Logaritmická funkcia 5.8 Goniometrické funkcie 5.9 Vzťahy medzi goniom etrickými funkciami 6. Postupnosti a rady 6.1 Postupnosť-definícia, vlastnosti 6.2 Aritmetická postupnosť, geometrická postupnosť 6.3 Nekonečný rad 7.1 Kombinatorika 7.2 Kombinačné čísla, faktoriály a binomická veta 8. Pravdepodobnosť 9. Planimetria 9.1 Trojuholník 9.2 Uhly v kružnici 9.3 Zhodnosť a podobnosť útvarov 9.4 Trigonometrické riešenie trojuholníka 9.5 Zhodné zobrazenia v rovine 9.6 Podobné zobrazenia 9.7 Konštrukčné úlohy 10. Stereometria 10.1 Polohov é vlastnosti útvarov 10.2 Metrické vzťahy útvarov v priestore 10.3 Objem a povrch telies 11.1 Vektor 11.2 Analytické vyjadrenie priamky a roviny 11.3 Vzájomná poloha priamok a rovín 11.4 Vzdialenosti a odchýlky lineárnych útvarov 11.5 A nalytická geometria kvadratických útvarov 11.6 Vzájomná poloha lineárnych a kvadratických útvarov 12. Základy infinitezimálneho počtu 12.1 Limita a spojitosť funkcie 12.2 Derivácia funkcie 12.3 Aplikácie derivácie funkcie 12.4 Neurčitý in tegrál 12.5 Určitý integrál 13. Komplexné čísla 13.1 Definícia vlastnosti komplexných čísel 13.2 Riešenie rovníc v množine C.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Prijímačky, maturity, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie Prijímačky, maturity.

Reklama