Ekonomické minimum cena od 7,47 € | Pricemania

Ekonomické minimum

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Do 9 dní Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Prijímačky, maturity

Obsah.I. časť.ÚVOD DO EKONÓMIE .1 Ekonomická teória .1.1 Definične vymedzenie ekonomickej teórie .1.1.1 Normatívna a pozitívna ekonómia.1.1.2 Mikroekonómia a makroekonómia.1.2 Vznik a vývoj ekonomickej teórie.1.3 Ekonómia a ekonomika.2 Ekonomická vzácnosť a racionálna voľba .2.1 Potreby, zdroje, statky ...viac

Najprezeranejšie produkty v kategórií Prijímačky, maturity

Popis

Obsah.I. časť.ÚVOD DO EKONÓMIE .1 Ekonomická teória .1.1 Definične vymedzenie ekonomickej teórie .1.1.1 Normatívna a pozitívna ekonómia.1.1.2 Mikroekonómia a makroekonómia.1.2 Vznik a vývoj ekonomickej teórie.1.3 Ekonómia a ekonomika.2 Ekonomická vzácnosť a racionálna voľba .2.1 Potreby, zdroje, statky a zákon vzácnosti .2.2 Základné problémy organizácie ekonomiky.2.3 Typy ekonomík.2.4 Hranica produkčných možností .II. časť.MIKROEKONÓMIA .3 Trhový mechanizmus a jeho fungovanie.3.1 Trhový mechanizmus a jeho časti .3.2 Trh a jeho typy.3.3 Trhové subjekty.3.4 Zlyhanie trhu.4 Dopyt, ponuka, rovnováha.4.1 Dopyt a krivka dopytu .4.2 Ponuka a krivka ponuky.4.3 Trhová rovnováha .5 Trhová konkurencia.5.1 Konkurencia na trhu .5.2 Dokonalá konkurencia.5.3 Nedokonalá konkurencia.5.3.1 Monopol.5.3.2 Oligopol.5.3.3 Monopolistická konkurencia.6 Trh výrobných faktorov.6.1 Charakteristika trhu výrobných faktorov.6.2 Cena výrobných faktorov.6.3 Trh práce.6.4 Trh kapitálu.6.5 Trh pôdy.III. časť.MAKROEKONÓMIA .7 Makroekonomická rovnováha.7.1 Agregátny dopyt a krivka AD.7.2 Agregátna ponuka a krivka AP.7.3 Makroekonomická rovnováha.8 Výkonnosť ekonomiky a jej meranie.8.1 Výkonnosť ekonomiky.8.2 Hrubý domáci produkt a hrubý národný produkt.8.3 Hrubý a čistý produkt.8.4 Nominálny a reálny hrubý domáci produkt.8.5 Metódy výpočtu hrubého domáceho produktu.9 Spotreba, úspory, investície.9.1 Spotreba a úspory.9.2 Investície a dopyt po investíciách.9.3 Investičný multiplikátor.9.4 Princíp akcelerátora.10 Ekonomický rast a ekonomický cyklus.10.1 Ekonomický rast a jeho zdroje.10.2 Teórie ekonomického rastu.10.3 Cyklický vývoj ekonomiky, fázy ekonomického cyklu.10.4 Druhy ekonomického cyklu.10.5 Teórie ekonomického cyklu.11 Peniaze a peňažný trh.11.1 Podstata peňazí a ich vývoj.11.2 Funkcie a formy peňazí.11.3 Peňažný trh.12 Inflácia a nezamestnanosť.12.1 Podstata inflácie, jej príčiny, druhy a meranie.12.2 Nezamestnanosť, jej typy a príčiny.12.3 Vzájomný vzťah medzi infláciou a nezamestnanosťou.13 Úloha štátu v ekonomike a hospodárska politika.13.1 Úloha štátu v ekonomike.13.2 Hospodárska politika a jej podstata.13.3 Subjekty hospodárskej politiky.13.4 Ciele a nástroje hospodárskej politiky.13.5 Typy hospodárskej politiky.14 Monetárna a fiškálna politika.14.1 Monetárna politika, jej ciele a nástroje.14.2 Typy monetárnej politiky.14.3 Fiškálna politika a jej typy.14.4 Štátny rozpočet.15 Medzinárodné ekonomické vzťahy.15.1 Zahraničnoobchodná politika, typy, ciele a nástroje.15.2 Zahraničný obchod.15.3 Obchodné operácie a kúpna zmluva v ZO.15.4 Platobná bilancia.16 Ekonomická integrácia a globalizácia.16.1 Ekonomická integrácia a jej formy.16.2 EÚ a jej inštitúcia.16.2.1 EÚ a Slovensko.16.2.2 EMÚ a Slovensko.16.3 Globalizácia, jej podstata a význam.16.3.1 Časové rozdelenie procesu globalizácie.16.3.2 Prínosy a riziká globalizácie.IV. časť.EKONOMIKA.17 Podnik v trhovej ekonomike.17.1 Podnik a podnikanie.17.2 Druhy podniku.17.3 Ciele, náklady a výnosy podniku.17.4 Obchodné spoločnosti a družstvá.18 Podnikové výrobné faktory.18.1 Majetok podniku.18.2 Dlhodobý majetok.18.3 Zásoby a zásobovanie podniku.18.4 Ľudské zdroje podniku.18.4.1 Personálny manažment.18.4.2 Riadenie pracovnoprávnych vzťahov.18.4.3 Odmeňovanie zamestnancov.19 Výrobná činnosť podniku.19.1 Výrobný proces a jeho členenie.19.2 Typy výroby.19.3 Výrobok, jeho funkcie a právna ochrana.19.4 Výrobný program a výrobná kapacita.20 Odbytové hospodárstvo.20.1 Teórie odbytu.20.2 Marketing a marketingové stratégie.20.3 Produktová politika a životný cyklus produktu.20.4 Kontraktačná a cenová politika.20.5 Distribučná a komunikačná politika.21 Finančné hospodárenie podniku.21.1 Financie a finančné hospodárenie podniku.21.2 Financovanie podniku.21.3 Investovanie finančných zdrojov.21.4 Finančné plánovanie a finančná analýza.22 Manažment podniku.22.1 Podstata, význam a vývoj manažmentu.22.2 Funkcie manažmentu.22.2.1 Plánovanie a plán podniku.22.2.2 Organizovanie a vedenie.22.2.3 Kontrola.22.3 Manažéri v podniku.23 Tuzemský platobný styk a medzinárodný platobný styk.23.1 Tuzemský platobný styk.23.1.1 Hotovostný platobný styk.23.1.2 Bezhotovostný platobný styk.23.1.3 Kombinovaný platobný styk.23.1.4 Elektronický platobný styk.23.2 Medzinárodný platobný styk.23.3 Platobné prostriedky a formy v medzinárodnom platobnom styku.23.3.1 Zmenka a šek v medzinárodnom platobnom styku.23.3.2 Dokumentárne formy platenia.24 Finančný trh a poisťovníctvo.24.1 Finančný trh a jeho funkcie.24.2 Členenie finančného trhu.24.3 Poisťovníctvo.24.3.1 Poistné riziká a funkcie poistenia.24.3.2 Druhy poistení.25 Banky a banková sústava.25.1  Centrálne banky a NBS.25.2 Obchodné (komerčné) banky.25.3 Obchodné banky na Slovensku.25.3.1 Pasívne bankové operácie.25.3.2 Aktívne bankové operácie.26 Dane a daňová sústava.26.1 Základné daňové pojmy.26.2 Daňová sústava.26.3 Daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane.26.4 Daň z príjmov.26.4.1 Daň z príjmov FO.26.4.2 Daň z príjmov PO.26.5 Miestne dane.27 Testové otázky.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Prijímačky, maturity, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie Prijímačky, maturity.

Reklama