Zúčastnite sa prieskumu trhu o dostupnosti kvalitných potravín a vyhrajte GoPro Hero 5!

Prieskum bol ukončený. Ďakujeme všetkým zúčastneným za čas a ochotu podeliť sa o cenné informácie. 
Zároveň gratulujeme pánovi Tomášovi Holému z Košíc, pretože vyhráva kameru GoPro Hero 5! 

 

 

V súčasnosti sa hovorí veľa o kvalite potravín. Vytvorili sme dotazník, ktorého cieľom je zistiť, aké sú zvyky a očakávania zákazníkov. Niektoré otázky slúžia na potvrdenie alebo vyvrátenie všeobecných predpokladov. Iné otázky sú určené pre spracovanie odporúčaní pre výrobné alebo logistické spoločnosti, prípadne pre ďalšie akademické skúmanie.