Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi cena od 22,13 € | Pricemania

Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi

TOP 8
Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 22,13 € Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Pôda, nehnuteľnosti

Publikácia poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike. Okrem Stavebného zákona s komentárom kniha obsahuje tieto úplné znenia zákonov platné od 1. februára 2019:Zákon č. 503/2003 Z. z o navrátení vlastníctva ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Popis

Publikácia poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike. Okrem Stavebného zákona s komentárom kniha obsahuje tieto úplné znenia zákonov platné od 1. februára 2019:

 1. Zákon č. 503/2003 Z. z o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
 2. Zákon č. 504/2003 z. Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Stavebný zákon - zákon č. 50/1976 Zb. (s podrobným komentárom) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
 4. Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 5. Vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 6. Vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích.podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
 7. Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 8. Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.
 9. Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
 10. Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
 11. Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
 12. Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
 13. Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.
 14. Zákon č. 193/2001 Z. z. o dotácii na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
 15. Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim v znení neskorších predpisov.
 16. Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Vývoj ceny

Reklama

Najprezeranejšie produkty

brand name

Prezrite si ďalšie Pôda, nehnuteľnosti, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie Pôda, nehnuteľnosti.

Reklama