Fyzika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Zošit pre učiteľa cena od 8,30 € | Pricemania

Fyzika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Zošit pre učiteľa

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Do 7 dní Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Odborná literatúra

Zo�it pre u�ite�a obsahuje podrobn� rie�enia, n�mety na rie�enia �loh a kr�tke metodick� koment�re. Fyzika pre 7. ro�n�k Z� a 2. ro�n�k GO� kore�ponduje s usporiadan�m u�iva v u�ebniciach fyziky odpor��an�mi ministerstvom �kolstva. U�ebnice vhodne dop��aj� ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Najprezeranejšie produkty v kategórií Odborná literatúra

Popis

Zo�it pre u�ite�a obsahuje podrobn� rie�enia, n�mety na rie�enia �loh a kr�tke metodick� koment�re. Fyzika pre 7. ro�n�k Z� a 2. ro�n�k GO� kore�ponduje s usporiadan�m u�iva v u�ebniciach fyziky odpor��an�mi ministerstvom �kolstva. U�ebnice vhodne dop��aj� mno�stvom �loh, ktor� s� v nich zast�pen� v men�ej miere. Otv�raj� tak priestor na hlb�ie precvi�enie preberan�ho u�iva a na dom�cu pr�pravu �iaka. Ka�d� pracovn� zo�it obsahuje bloky s pozn�mkami, ktor�mi si �iaci zopakuj� podstatu preberan�ho u�iva. Okrem toho pon�kaj� aj dostatok priestoru na v�po�ty a na konci kapitoly kr�tky test, v ktorom si precvi�ia u�ivo a upevnia svoje vedomosti. Fyzika pre 7. ro�n�k Z� a 2. ro�n�k GO� je s��as�ou ucelej sady.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Odborná literatúra, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie Odborná literatúra.

Reklama