Corpus Juris 2000 cena od 3,03 € | Pricemania

Corpus Juris 2000

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Medzinárodné a štátne právo

   Myšlienka zriadiť inštitút Európskeho verejného prokurátora (European Public Prosecutor – EPP) vzišla z Úradu pre finančnú kontrolu Komisie (v tej dobe DG 21), ktorý vyhodnotil existujúcu úroveň ochrany finančných záujmov Spoločenstva ako nedostatočnú a požiadal 6 renomovaných univerzitných profesorov, ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Najprezeranejšie produkty v kategórií Medzinárodné a štátne právo

Popis

   Myšlienka zriadiť inštitút Európskeho verejného prokurátora (European Public Prosecutor – EPP) vzišla z Úradu pre finančnú kontrolu Komisie (v tej dobe DG 21), ktorý vyhodnotil existujúcu úroveň ochrany finančných záujmov Spoločenstva ako nedostatočnú a požiadal 6 renomovaných univerzitných profesorov, pod vedením profesorky parížskej Sorbonny Mireille Delmas-Marty, aby navrhli modernejšie riešenie. Štúdiu financoval UCLAF, Koordinačná jednotka boja proti podvodom pri Európskej komisii, ktorá sa neskôr zmenila na Úrad Európskej komisie na boj proti podvodom – OLAF. Už po dvoch rokoch práce tejto skupiny expertov na trestné právo, v roku 1996 vychádza podrobný návrh harmonizácie trestného práva a častí trestného konania, spoločne s návrhom na vytvorenie úradu Európskeho verejného prokurátora. Projekt dostal názov Corpus Juris. V jeho súčasnej podobe (v znení schválenom vo Florencii) obsahuje Corpus Juris základné zasady, osobitnú časť trestného práva hmotného vymedzujúcu 8 skutkových podstát trestných činov proti finančným záujmom Európskeho spoločenstva (články 1 až 8), všeobecnú časť trestného práva hmotného (články 9 až 17), vymedzujúcu mimo iného pravidlá pre ukladanie a vymedzenie sankcií a ustanovenia o trestnom práve procesnom (články 18 až 34), rozčlenené na ustanovenia o Európskom verejnom prokurátorovi ( články 18 až 24), o prípravnom konaní (články 25, 25bis, 25ter a 25quarter), o konaní pred súdom (články 26 až 28) a spoločné ustanovenia (články 29 až 34). Posledný článok 35 upravuje zásadu subsidiarity národného práva. Poslaním tejto publikácie nie je predstaviť návrhy možných riešení problematických otázok Corpusu Juris, ba ani takéto otázky vytýčiť. Vzhľadom na stupeň informovanosti slovenskej verejnosti o Corpuse Juris je náš cieľ skromnejší. Chceme zoznámiť slovenskú odbornú právnickú verejnosť s obsahom Corpusu Juris 2000, teda Corpusu Juris v znení schválenom vo Florencii, aby sme tak prispeli k možnosti rozprúdiť o tomto projekte diskusiu a to aj medzi právnikmi, ktorí neovládajú anglický či francúzsky jazyk.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

Reklama