Za kormidlem nejen na Jadranu

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 20,10 € Do 48 hodín Do obchodu

Odporúčame: Zľavy až do výšky 70 % - zlavy.pricemania.sk

Za kormidlem nejen na Jadranu jak øekl autor František Novotný, je knihou pro pokroèilé i pro zaèáteèníky, kniha rad a pøíbìhù, kniha lásky k moøi. S využitím svých letitých zkušeností na palubách mnoha plachetních lodí, s využitím zkušeností z mnoha moøí a oceánù, pøinesl František Novotný svým ètenáøùm ...viac

Popis

Za kormidlem nejen na Jadranu jak øekl autor František Novotný, je knihou pro pokroèilé i pro zaèáteèníky, kniha rad a pøíbìhù, kniha lásky k moøi. S využitím svých letitých zkušeností na palubách mnoha plachetních lodí, s využitím zkušeností z mnoha moøí a oceánù, pøinesl František Novotný svým ètenáøùm shrnutí své dosavadní praxe, svých zkušeností, svého jachtaøského života. A nebyl by to František Novotný, kdyby své zkušenosti s jachtingem nejen nepøedával dál vtipnou a ètivou formou, ale také je neokoøenil øadou skuteèných historek, pøíbìhù a situací, které zažil a které se k popisované námoøní praxi vztahují. Kniha Za kormidlem nejen na Jadranu je pro všechny, kterým uèaroval neklidný moøský živel a kteøí se vydávají pokoušet jej a už v pobøežních vodách Jadranských nebo na svìtových oceánech. S knihou získává ètenáø nejen komplexního prùvodce jachtingem, ale také knihu, která pobaví ètivým textem a další generaci jachtaøù zprostøedkuje moudrosti a zkušenosti jednoho moøského vlka, pro kterého se stalo moøe osudovou láskou. O pøíbìzích vložených do knihy sám autor František Novotný píše: Pøíbìhy, které jsou jako pøíklady vloženy do následujících kapitol, jsem všechny osobnì zažil a ukazují, jak èasto jsem se dopouštìl chyb. Ani vy se chybám nevyhnete a úkolem této knížky není, a ani být nemùže, aby vás pøed chybami ochránila. Ale mùže vás ochránit pøed chybami fatálními, a o to jde.

Vývoj ceny

Týždeň: 4.72 %

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Letectvo, námorníctvo alebo najprezeranejšie produkty N/A.

Reklama