Za kormidlem nejen na Jadranu

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 20,10 € Do 4 dní Do obchodu

Odporúčame: Zľavy až do výšky 70 % - zlavy.pricemania.sk

Za kormidlem nejen na Jadranu jak øekl autor František Novotný, je knihou pro pokroèilé i pro zaèáteèníky, kniha rad a pøíbìhù, kniha lásky k moøi. S využitím svých letitých zkušeností na palubách mnoha plachetních lodí, s využitím zkušeností z mnoha moøí a oceánù, pøinesl František Novotný svým ètenáøùm ...viac

Na sklade

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Porovnanie cien Za kormidlem nejen na Jadranu

Popis

Za kormidlem nejen na Jadranu jak øekl autor František Novotný, je knihou pro pokroèilé i pro zaèáteèníky, kniha rad a pøíbìhù, kniha lásky k moøi. S využitím svých letitých zkušeností na palubách mnoha plachetních lodí, s využitím zkušeností z mnoha moøí a oceánù, pøinesl František Novotný svým ètenáøùm shrnutí své dosavadní praxe, svých zkušeností, svého jachtaøského života. A nebyl by to František Novotný, kdyby své zkušenosti s jachtingem nejen nepøedával dál vtipnou a ètivou formou, ale také je neokoøenil øadou skuteèných historek, pøíbìhù a situací, které zažil a které se k popisované námoøní praxi vztahují. Kniha Za kormidlem nejen na Jadranu je pro všechny, kterým uèaroval neklidný moøský živel a kteøí se vydávají pokoušet jej a už v pobøežních vodách Jadranských nebo na svìtových oceánech. S knihou získává ètenáø nejen komplexního prùvodce jachtingem, ale také knihu, která pobaví ètivým textem a další generaci jachtaøù zprostøedkuje moudrosti a zkušenosti jednoho moøského vlka, pro kterého se stalo moøe osudovou láskou. O pøíbìzích vložených do knihy sám autor František Novotný píše: Pøíbìhy, které jsou jako pøíklady vloženy do následujících kapitol, jsem všechny osobnì zažil a ukazují, jak èasto jsem se dopouštìl chyb. Ani vy se chybám nevyhnete a úkolem této knížky není, a ani být nemùže, aby vás pøed chybami ochránila. Ale mùže vás ochránit pøed chybami fatálními, a o to jde.

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Letectvo, námorníctvo alebo najprezeranejšie produkty N/A.

Reklama