Zanussi ZRT18100WA cena od 202,20 € | Pricemania

Zanussi ZRT18100WA

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 219,00 € Info v obchode Do obchodu

Odporúčame: Zľavy až do výšky 70 % - zlavy.pricemania.sk

VOĽNE STOJACA CHLADNIČKA S MRAZIACIM BOXOM HORE. VLASTNOSTI:. Farba: ,Biela. Počet kompresorov: 1. Prí,kon (W): 95. Ovlá,danie: Mechanické,. Odmrazovanie mrazničky: Ručné,. ENERGETICKÝ, INFORMAČNÝ, LIST:. In&scaron,talá,cia: Voľne stojaci spotrebič. Kategó,ria ...viac

Na sklade

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Porovnanie cien Zanussi ZRT18100WA

Popis

VOĽNE STOJACA CHLADNIČKA S MRAZIACIM BOXOM HORE. VLASTNOSTI:. Farba: ,Biela. Počet kompresorov: 1. Prí,kon (W): 95. Ovlá,danie: Mechanické,. Odmrazovanie mrazničky: Ručné,. ENERGETICKÝ, INFORMAČNÝ, LIST:. In&scaron,talá,cia: Voľne stojaci spotrebič. Kategó,ria vý,robku: Chladnička s mrazničkou. Energetická, trieda: A +. Spotreba el.energie (W/h): 0.564. Odhadovaná, ročná, spotreba (KWh): 215. Čistý, objem chladiaceho priestoru (l): 132. Čistá, kapacita chladnej&scaron,ie zó,ny (l): 0. Čistý, objem mrazničky (l): 41. Technoló,gia schladzovanie: Statická,. Akumulačná, doba (h): 17. Zmrazovacia kapacita (kg/24h): 3. Klimatická, trieda: SN - N - ST. Hlučnosť (dB (A)): 40. ROZMERY:. Vý,&scaron,ka (mm): 1209. &Scaron,í,rka (mm): 496. Hĺbka (mm): 606. Vý,&scaron,ka balenia (mm): 1260. &Scaron,í,rka balenia (mm): 545. Hĺbka balenia (mm): 665. Čistá, hmotnosť (kg): 36.6. FUNKCIE:. Nakupujte menej často, uží,vajte si viac zá,bavy - ,Vďaka veľké,mu miestu pre uloženie potraví,n vá,m chladnička s mrazničkou Space+ umožňuje uchová,vať viac potraví,n a menej nakupovať - a čo najviac si tak uží,vať voľné,ho času!. Teraz je udržiavanie čistej chladničky s mrazničkou ďaleko jednoduch&scaron,ie a rý,chlej&scaron,ie - ,Vďaka vyberateľný,m policiam a dverný,m priehradká,m sa chladnička bez vä,č&scaron,ej ná,mahy ďaleko rý,chlej&scaron,ie, ľah&scaron,ie a dô,kladnej&scaron,ie čistí.. Čí,tajte radi ná,vody na použitie? Teraz už nemusí,te! - ,Nie je nutné, čí,tať zložité, ná,vody na použitie, aby ste pochopili, ako sprá,vne ovlá,dať tú,to chladničku s mrazničkou - ovlá,danie je tak jednoduché, a priamočiare, že je ihneď jasné,, ako sa použí,va.. Ú,spora na ú,čtoch za energiu? Jednoduché,! - ,S touto chladničkou s mrazničkou energetickej triedy A + urobí,te mú,dru voľbu. Ú,plne vyhovuje euró,pskej legislatí,ve energetický,ch &scaron,tí,tkov a v porovnaní, s va&scaron,í,m starý,m spotrebičom znižuje va&scaron,e ú,čty za energiu.. Čistá, kapacita mrazničky: 41 (l). Čistý, objem chladničky: 132 (l). Veľmi tichá,: len 40 dB. Osvetlenie chladničky: 1, Interná,, Žiarovka. Poličky chladničky: 2 plnej &scaron,í,rky, sklenené, s li&scaron,tou. Poličky mrazničky: 1, Drô,tené,. Zá,suvky chladničky: 1 plnej &scaron,í,rky, priehľadný, plast. Umiestnenie dverí,: vpravo, zameniteľné, doľava. Nastaviteľné, nožičky pre vä,č&scaron,iu stabilitu.

Recenzie

Vývoj ceny

Reklama

Reklama