Vtáky Národnej prírodnej rezervácie Parížske močiare cena od 6,37 € | Pricemania

Vtáky Národnej prírodnej rezervácie Parížske močiare

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Do 11 dní Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Knihy o vtákoch a hydine

   Národná prírodná rezervácia Parížske močiare patrí k najvýznamnejším mokraďovým lokalitám u nás. Nachádza sa na západnom Slovensku v okrese Nové Zámky v katastrálnom území obcí Gbelce a Nová Vieska (kód DFS 8176, 8177) a predstavuje rozsiahle močarisko s bohatými porastami trste obyčajnej (Phragmites ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Popis

   Národná prírodná rezervácia Parížske močiare patrí k najvýznamnejším mokraďovým lokalitám u nás. Nachádza sa na západnom Slovensku v okrese Nové Zámky v katastrálnom území obcí Gbelce a Nová Vieska (kód DFS 8176, 8177) a predstavuje rozsiahle močarisko s bohatými porastami trste obyčajnej (Phragmites australis) umiestnené v plytkej depresii potoka Paríž. Celková rozloha NPR je 184,05 ha, z čoho 143,71 ha tvorí vlastný močiar a zvyšok poľnohospodárska pôda a ostatné plochy. Jej nadmorská výška je približne 120 - 125 m n.m. Z dôvodov výskytu vzácnej flóry a fauny bolo toto územie už v roku 1966 vyhlásené za chránené nálezisko a v roku 1988 prekategorizované na štátnu prírodnú rezerváciu (ŠPR). V zmysle Zákona NR SR č. 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola ŠPR neskôr, v roku 1995, začlenená do kategórie národných prírodných rezervácií. Ako územie, ktoré je dobrým a reprezentatívnym príkladom prírodných trsťových močiarov s výskytom zraniteľných a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, často i nových druhov pre faunu SR a ako významné hniezdisko na vodu viazaných spevavcov boli Parížske močiare 2.7.1990 ako prvá lokalita na Slovensku zaradené medzi medzinárodne významné mokrade. Osobitne ako významné územie pre hniezdenie močiarnych druhov vtákov s ohľadom napríklad na populácie chriašteľa malého (Porzana parva) a trsteniarika tamaryškového (Acrocephalus melanopogon) je táto lokalita už od roku 1989 zapísaná i medzi významné vtáčie územia v Európe (IBA) (HORA, KAŇUCH a kol., 1992, HEATH, EVANS 2000). Jediná práca, v ktorej je podaný kompletný prehľad avifauny predmetného územia z rokov 1984 - 1992 je iba štúdia autorov KLOUBEC, ČAPEK (1993). V posledných rokoch sa výskumu vtáctva Parížskych močiarov venuje i ďalší autor tohto príspevku (TRNKA 2001). Keďže v snahe doplniť a rozšíriť doterajšie poznatky o vtáctve tejto jedinečnej ornitologickej lokality s cieľom aktualizovať ich a skompletizovať najmä za obdobie rokov 1993 - 2002 pripravujeme v rámci širšieho kolektívu autorov a pod vedením hlavných editorov (A. Trnka, M. Čapek a B. Kloubec) publikáciu pod názvom: Vtáky (Aves) NPR Parížske močiare, na priblíženie avifauny tohto územia z nej pre čitateľov Vtáčích správ vyberáme niekoľko zaujímavých a doteraz nepublikovaných údajov. Od roku 1954 až podnes bolo v NPR Parížske močiare a v najbližšom okolí zistených 160 druhov vtákov, čo predstavuje 47,6% všetkých vtákov zaznamenaných na území celého Slovenska.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

Najprezeranejšie produkty

Reklama