Kärcher

Kärcher

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG je nemecká rodinná spoločnosť pôsobiaca po celom svete s hlavným sídlom v meste Winnenden, ktorá vyrába čistiace prístroje a kompletné čistiace systémy. Spoločnosť bola založená v roku 1935 Alfredom Kärcherom v Stuttgart-Bad Cannstatte. Spočiatku sa vyrábali elektrické pece pre priemysel. V roku 1950 Kärcher vyvinul prvý európsky vysokotlakový čistič s horúcou vodou DS 350 a od tej doby má firma rozhodujúci podiel na vývoji vysokotlakových čističov. Po smrti Alfreda Kärchera vedenie spoločnosti prevzala jeho manželka Irene, ktorá dovtedy nemala žiadne skúsenosti s vedením takéhoto podniku. V roku 1974 došlo k zmene firemnej farby z modrej na žltú a v roku 1984 firma uviedla na trh prvý vysokotlakový čistič HD 555 pre súkromné použitie. Dnes Kärcher pokrýva celú oblasť čistenia a v sortimente spoločnosti nájdeme produkty ako vysávače na suché a mokré vysávanie, zametacie stroje, podlahové umývacie stroje, parné čističe, umývaciu techniku pre automobilov alebo čistiace prostriedky. Prostredníctvom dcérskej spoločnosti Kärcher Futuretech GmbH je spoločnosť výrobcom aj dekontaminačných prístrojov a prípravkov v oblasti ochrany proti chemickým, biologickým a jadrovým zbraniam. Spoločnosť Kärcher dosiahla v roku 2013 obrat vyše 2 miliárd eur.