Interlink hodnotenia

Vitajte na našich stránkach. Dovoľte nám stručne predstaviť našu firmu. Spoločnosť Interlink s.r.o. vznikla v r. 1993. Sídli vo svojej budove v Martine, na adrese Tomášikova 5826. Medzi hlavné komodity patrili a aj patria rôzne komponenty stavebných strojov, nákladných a osobných motorových vozidiel

Reklama