Informácie o súťaži a štatút súťaže

Aké sú výhry v súťaži?
1. cena - Plastové lehátko Alfa v hodnote 220 EUR / 189 EUR v závislosti od farebnej variácie
2. cena - Plastové lehátko Alfa v hodnote 220 EUR / 189 EUR v závislosti od farebnej variácie

Kedy bude súťaž prebiehať?
24.6.2019 - 7.7.2019

Kto je partnerom súťaže?
Partnerom súťaže je spoločnosť GARDIN s.r.o., IČO: 43989811, so sídlom Hradská 7, 82107, Bratislava.

Kto sa môže súťaže zúčastniť?
Každý spotrebiteľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v štatúte súťaže a ktorý zodpovie súťažné otázky.

Kto odovzdáva výhry v súťaži?
Výhry odovzdáva partner súťaže. 

Do kedy je možné uplatniť výhry v súťaži? 
Čerpanie výhier je možné do 31.7.2019.

Kde nájdem ďalšie podmienky súťaže?
Všeobecné podmienky súťaže ďalej upravuje štatút vyhlasovateľa, ktorý je verejne dostupný na tejto stránke. Zapojení sa do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že sa so štatútom vyhlasovateľa oboznámil a súhlasí s podmienkami súťaže.