Informácie o súťaži a štatút súťaže

Aké sú výhry v súťaži?

1. miesto: Zapožičanie elektrickej kolobežky Powero City na týždeň - hodnota výhry je 110 €
2. miesto: Zapožičanie elektrickej kolobežky Powero City na týždeň - hodnota výhry je 110 €
3. miesto: Zapožičanie elektrickej kolobežky Powero City na týždeň - hodnota výhry je 110 €
4.- 15. miesto: Zapožičanie elektrickej kolobežky Powero City na víkend - hodnota výhry je 60 €

Kedy bude súťaž prebiehať?
5.8.2019 - 18.8.2019

Kto je partnerom súťaže?
Partnerom súťaže je spoločnosť Voltride s.r.o., IČO: 50750003, so sídlom Košická 58, 82109, Bratislava.

Kto sa môže súťaže zúčastniť?
Každý spotrebiteľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v štatúte súťaže a ktorý zodpovie súťažné otázky.

Kto odovzdáva výhry v súťaži?
Výhry odovzdáva partner súťaže. 

Do kedy je možné uplatniť výhry v súťaži? 
Čerpanie výhier je možné do 31.9.2019.

Kde nájdem ďalšie podmienky súťaže?
Všeobecné podmienky súťaže ďalej upravuje štatút vyhlasovateľa, ktorý je verejne dostupný na tejto stránke. Zapojení sa do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že sa so štatútom vyhlasovateľa oboznámil a súhlasí s podmienkami súťaže.