Informácie o súťaži a štatút súťaže

Aké sú výhry v súťaži?

1. miesto: Asus Vivobook v hodnote 399€. 

Kedy bude súťaž prebiehať?
30.3.2020 - 12.4.2020

Kto je partnerom súťaže?
Partnerom súťaže je Dávid Vorčák., IČO: 41964012, so sídlom Oravská Polhora 47, 029 47, Oravská Polhora.

Kto sa môže súťaže zúčastniť?
Každý spotrebiteľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v štatúte súťaže a ktorý zodpovie súťažné otázky.

Kto odovzdáva výhry v súťaži?
Výhry odovzdáva partner súťaže. 

Do kedy je možné uplatniť výhry v súťaži? 
Čerpanie výhier je možné do 31.7.2019.

Kde nájdem ďalšie podmienky súťaže?
Všeobecné podmienky súťaže ďalej upravuje štatút vyhlasovateľa, ktorý je verejne dostupný na tejto stránke. Zapojení sa do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že sa so štatútom vyhlasovateľa oboznámil a súhlasí s podmienkami súťaže.