Informácie o súťaži a štatút súťaže

Aká je výhra v súťaži?

4x kefka Philips Sonicare v hodnote 350€

Kedy bude súťaž prebiehať?
13.09.2021-26.09.2021

Kto je partnerom súťaže?
Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO: 35834498 so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava.

Kto sa môže súťaže zúčastniť?
Každý spotrebiteľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v štatúte súťaže a ktorý zodpovie súťažné otázky.

Kto odovzdáva výhry v súťaži?
Výhru odovzdáva partner súťaže. 

Do kedy je možné uplatniť výhry v súťaži? 
Čerpanie výhier je možné do 31.12.2021.

Kde nájdem ďalšie podmienky súťaže?
Všeobecné podmienky súťaže ďalej upravuje štatút vyhlasovateľa, ktorý je verejne dostupný na tejto stránke. Zapojení sa do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že sa so štatútom vyhlasovateľa oboznámil a súhlasí s podmienkami súťaže.