Informácie o súťaži a štatút súťaže

Aká je výhra v súťaži?

1. cena: poukážka na nákup v hodnote 50Eur
2. cena: poukážka na nákup v hodnote 30Eur
3. cena: poukážka na nákup v hodnote 20Eur

Kedy bude súťaž prebiehať?
29.03.2021-11.04.2021

Kto je partnerom súťaže?
Royal Companies s. r. o., IČO: 51030721 so sídlom Púpavová 43, 84104  Bratislava.

Kto sa môže súťaže zúčastniť?
Každý spotrebiteľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v štatúte súťaže a ktorý zodpovie súťažné otázky.

Kto odovzdáva výhry v súťaži?
Výhry odovzdáva partner súťaže. 

Do kedy je možné uplatniť výhry v súťaži? 
Čerpanie výhier je možné do 30.06.2021.

Kde nájdem ďalšie podmienky súťaže?
Všeobecné podmienky súťaže ďalej upravuje štatút vyhlasovateľa, ktorý je verejne dostupný na tejto stránke. Zapojení sa do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že sa so štatútom vyhlasovateľa oboznámil a súhlasí s podmienkami súťaže.