Kľúč do sveta - gréčtina cena od 4,84 € | Pricemania

Kľúč do sveta - gréčtina

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Do 3 dní Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Iné učebnice

Táto príručka je určená predovšetkým pre slovenských používateľov. ktorí sa dostanú do Grécka. Umožní im zorientovať sa v každej bežnej jazykovej situácii. v ktorej sa ako turisti ocitnú. Základou osou vybraných tematických okruhov je teda človek v rôznych životných situáciách. za rôznych okolností. ...viac

Najprezeranejšie produkty v kategórií Iné učebnice

Popis

Táto príručka je určená predovšetkým pre slovenských používateľov. ktorí sa dostanú do Grécka. Umožní im zorientovať sa v každej bežnej jazykovej situácii. v ktorej sa ako turisti ocitnú. Základou osou vybraných tematických okruhov je teda človek v rôznych životných situáciách. za rôznych okolností. s ktorými sa môže bežne stretnúť v gréckom prostredí. prípadne v styku s ľudmi z týchto oblastí.Príručka nemá didaktický charakter. jej zámerom nie je naučiť sa jazyk s jeho gramatickou a syntaktickou štruktúrou. Celá práca je koncipovaná na základe slovenčiny ako východiskového jazyka a vychádza z predpokladaných situácií. v ktorých sa slovenský turista môže v gréckom prostredí ocitnúť a potrebuje nadviazať aspoň základnú komunikáciu. Okrem stručného prehľadu výslovnosti je príručka rozvrhnutá do 13 tematických okruhov. z ktorých niektoré sa ešte ďalej členia na podkapitoly. Základom každého okruhu sú výroky. ale najmä situačné otázky. ktoré slovenský turista kladie imaginárnemu gréckemu partnerovi. Tieto výpovede však často nebývajú presnými a doslovnými prekladmi: ide o vyjadrenie tej istej myšlienky typickým hovorovým spôsobom slovenským. a naopak. gréckym; pričom tieto sa často od seba diametrálne líšia. Uprednostnili sme teda ekvivalenty a nie doslovné preklady. Pri výbere viet sme sa snažili zachytiť tie výpovede. ktoré formuluje sám používateľ. Nezahrnuli sme preto odpovede. ktoré môže. ale nemusí dávať grécky predavač. sprievodca. letuška. lekár atď. Niektoré vety (ale aj slová. zvraty a pod.) sa opakujú z príčin praktických. ale aj čisto jazykových. keď príslušná lexikálna jednotka môže v rôznych situáciách a kontextoch nadobúdať aj rôzne sprievodné komponenty. významy a odtiene. Každý tematický okruh obsahuje výberový slovensko-novogréckym slovníkom. Ide v podstate o slová a zvraty používané v rámci daného okruhu. Je pochopiteľné. že obmedzenému rozsahu celej príručky je prispôsobený aj výber lexikálnych jednotiek.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Iné učebnice, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie Iné učebnice.

Reklama