Deskriptivní geometrie pro střední školy

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 17,48 € Do 4 dní Do obchodu

Odporúčame: Zľavy až do výšky 70 % - zlavy.pricemania.sk

.Učebnice vhodná pro všechny typy středních škol, kde se deskriptivní geometrie vyučuje jako povinný, volitelný, resp. nepovinný předmět. .V úvodních kapitolách jsou zopakovány potřebné stereometrické poznatky a vyloženy základy promítání. Kótové promítání je první promítání, se kterým se čtenář seznámí, ...viac

Popis

    .
  • Učebnice vhodná pro všechny typy středních škol, kde se deskriptivní geometrie vyučuje jako povinný, volitelný, resp. nepovinný předmět.
  • .
  • V úvodních kapitolách jsou zopakovány potřebné stereometrické poznatky a vyloženy základy promítání. Kótové promítání je první promítání, se kterým se čtenář seznámí, na ně navazuje promítání Mongeovo. V Mongeově promítání se řeší nejen úlohy základní, ale i úlohy o tělesech, a to jak o hranolech a jehlanech, tak o rotačních tělesech.
  • .
  • Závěrečné kapitoly jsou věnovány pravoúhlé axonometrii a kosoúhlému promítání.
  • .
  • Součástí učebnice je CD obsahující krokovaná řešení výkladových příkladů.
.OBSAH:.Předmluva. 1 Úvod.    1.1 Co je deskriptivní geometrie a její význam.    1.2 Vývoj zobrazovacích metod. 2 Základy stereometrie.    2.1 Základní pojmy.    2.2 Polohové vlastnosti.    2.3 Metrické vlastnosti.    2.4 Mnohostěny.    2.5 Rotační tělesa.    2.6 Konstrukční úlohy. 3 Promítání.    3.1 Princip promítání.    3.2 Základní vlastnosti rovnoběžného promítání.    3.3 Afinita. 4 Kuželosečky.    4.1 Elipsa.    4.2 Afinita kružnice a elipsy.    4.2 Hyperbola.    4.3 Parabola. 5 Kartézská soustava souřadnic v prostoru. 6 Kótování - pravoúhlé promítání na jednu průmětnu.    6.1 Základní pojmy; zobrazení bodu.    6.2 Zobrazení přímky a úsečky.    6.3 Zobrazení dvojice přímek.    6.4 Zobrazení roviny.    6.5 Otáčení roviny.    6.6 Dvě roviny.    6.7 Přímka a rovina.    6.8 Kolmost přímek a rovin.    6.9 Užití kótovaného promítání. 7 Mongeovo promítání - pravoúhlé promítání na dvě průmětny.    7.1 Základní pojmy; zobrazení bodu.    7.2 Zobrazení přímky.    7.3 Zobrazení dvojice přímek.    7.4 Zobrazení roviny.    7.5 Zvláštní polohy rovin.    7.6 Konstrukce v rovině, otáčení roviny.    7.7 Dvě roviny.    7.8 Přímka a rovina.    7.9 Kolmost přímek a rovin.    7.10 Užití kolmosti.    7.11 Třetí průmětna. 8 Mnohostěny v Mongeově promítání.    8.1 Průmět mnohostěnu.    8.2 Zobrazení hranolu.    8.3 Zobrazení jehlanu.    8.4 Řez hranolu rovinou.    8.5 Řez jehlanu rovinou.    8.6 Průniky hranolů a jehlanů. 9 Rotační tělesa v Mongeově promítání.    9.1 Zobrazení kružnice.    9.2 Zobrazení koule, kulové plochy.    9.3 Zobrazení rotačního válce .    9.4 Zobrazení rotačního kužele.    9.5 Řez koule rovinou.    9.6 Řez rotačního válce rovinou.    9.7 Řez rotačního kužele rovinou.    9.8 Průniky rotačních těles.10 Pravoúhlá axonometrie.    10.1 Základní pojmy.    10.2 Úlohy o přímkách a rovinách.    10.3 Zobrazení těles.11 Kosoúhlé promítání.    11.1 Základní pojmy.    11.2 Úlohy o přímkách a rovinách.    11.3 Zobrazení těles.Literatura    .

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Iné učebnice alebo najprezeranejšie produkty N/A.

Reklama