Kľúč do sveta - poľština cena od 4,83 € | Pricemania

Kľúč do sveta - poľština

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Do 3 dní Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Iné jazyky

Kľúč do sveta poľština. je určený slovenským používateľom. ktorí sa rozhodnú tráviť dovolenku alebo akýkoľvek iný pobyt v Poľsku. Umožnuje im spoľahlivo sa zorientovať v bežných jazykovo-komunikačných situáciách. v ktorých sa ako turisti môžu ocitnúť. Hlavným zámerom vybraných tematických okruhov je ...viac

Najprezeranejšie produkty v kategórií Iné jazyky

Popis

Kľúč do sveta poľština. je určený slovenským používateľom. ktorí sa rozhodnú tráviť dovolenku alebo akýkoľvek iný pobyt v Poľsku. Umožnuje im spoľahlivo sa zorientovať v bežných jazykovo-komunikačných situáciách. v ktorých sa ako turisti môžu ocitnúť. Hlavným zámerom vybraných tematických okruhov je to. aby sa našinec vedel vynájsť a zorientovať v základných životných situáciách či okolnostiach v poľskom prostredí a v styku s poľskými občanmi. Zámerom tejto príručky/sprievodcu nie je naučiť sa cudzí jazyk v jeho širšej lexikálnej štruktúre. Východiskovým jazykom je prirodzene slovenčina. pričom navrhnutý jazykovo-rečový korpus vychádza z istých modelových situácií. v ktorých sa slovenský turista/cestovateľ môže v Poľsku ocitnúť. a v ktorom potrebuje nadviazať základnú komunikáciu. Táto príručka je rozvrhnutá do 12 tematických okruhov. z ktorých niektoré sa ešte členia na podkapitoly. Základom každého okruhu sú výroky. ale najmä situačné otázky. ktoré slovenský turista môže položiť imaginárnemu poľskému partnerovi. Tieto výroky často nebývajú doslovnými prekladmi. Uprednostnili sa primerané ekvivalenty. a nie doslovné preklady. Okrem toho je tu aj podkapitolka o výslovnosti poľských grafém/písmen/.Pri výbere jednotlivých viet bola snaha zachytiť tie výpovede. ktoré by sformuloval používateľ tohto sprievodcu. Nie sú tam preto zachytené také odpovede. ktoré môže. ale nemusí dať poľský sprievodca. opravár. čašníčka. lekár. policajt a pod. Súčasťou každého tematického okruhu je aj výberový slovensko-poľský slovníček. Ide v podstate o slová a zvraty najčastejšie používané v rámci daného tematického okruhu.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Iné jazyky, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie Iné jazyky.

Reklama