Geriatria od 0,00 € | Pricemania

Geriatria

Filtrovanie

Výrobca

Staroba nie je choroba, ale prirodzená súčasť ľudského života. Je to fyziologický, zákonitý, nezvratný a postupný proces, ktorý so sebou prináša mnohé zdravotné komplikácie. Práve nimi sa zaoberá geriatria. Za zakladateľa tohto odboru sa považuje I.L. Nasher, ktorý je zároveň aj autorom prvej knihy o geriatrii. Odbor sa následne rozvíjal v USA, a taktiež aj vo Veľkej Británii, kde vznikli prvé geriatrické nemocničné oddelenia na podnet M. Warrenovej. Ako samostatná disciplína sa z nej vyčlenila gerontopsychiatria, ktorá pomáha ľuďom trpiacim na demenciu, depresie, poruchy spánku, paranoidné a delirantné stavy a na poruchy správania.