Frézky

Filtrovanie

Cena

-

Frézky sú rotačné nástroje s viacerými ostriami (britmi), pri ktorom rotačný pohyb robí nástroj a vedľajší pohyb (posúvanie) robí obrobok. Najviac používaným druhom frézok sú horné frézky, ktoré sú vhodné na frézovanie drážok, na zaobľovanie hrán a pod. Drážkovacie frézky sa používajú na frézovanie spojovacích drážok na pero alebo lamely a na skosenie hrán. Frézky na kov sú určené na obrábanie ocele, liatiny, farebných kovov a ďalších podobných materiálov. V závislosti od výbavy môžu byť frézky vybavené pracovným osvetlením, digitálnym odmeriavaním, frekvenčným meničom, chladením, centrálnym mazaním a pod.