Brita Maxtra 3+1 pack cena od 15,50 € | Pricemania

Brita Maxtra 3+1 pack

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Filtre na vodu

FILTRAČNÉ, PATRÓ,NY . POPIS: . Neutrá,cajte za balenú, vodu, osviežte sa dokonale čistou vodou BRITA. Nechajte vyniknú,ť chuť vá,&scaron,ho čaju, aró,mu ká,vy a bohatstvo vô,ní, va&scaron,ich pokrmov. Chrá,ňte svoje domá,ce spotrebiče ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Porovnanie cien

Najprezeranejšie produkty v kategórií Filtre na vodu

Popis

FILTRAČNÉ, PATRÓ,NY . POPIS: . Neutrá,cajte za balenú, vodu, osviežte sa dokonale čistou vodou BRITA. Nechajte vyniknú,ť chuť vá,&scaron,ho čaju, aró,mu ká,vy a bohatstvo vô,ní, va&scaron,ich pokrmov. Chrá,ňte svoje domá,ce spotrebiče pred vodný,m kameňom. S novou generá,ciou vodný,ch filtrov BRITA má,te kri&scaron,tá,ľovo čistú, vodu hneď na dosah. Odstraňuje chló,r, vodný, kameň a ťažké, kovy. . Neutrá,cajte za balenú, vodu, osviežte sa dokonale čistou vodou BRITA. Nechajte vyniknú,ť chuť vá,&scaron,ho čaju, aró,mu ká,vy a bohatstvo vô,ní, va&scaron,ich pokrmov. Chrá,ňte svoje domá,ce spotrebiče pred vodný,m kameňom. S novou generá,ciou vodný,ch filtrov BRITA má,te kri&scaron,tá,ľovo čistú, vodu hneď na dosah. Odstraňuje chló,r, vodný, kameň a ťažké, kovy. . koniec nosenia ťažký,ch balený,ch vô,d a ich skladovania v domá,cnosti . vý,razná, finančná, ú,spora v porovnaní, s balenou vodou . minimá,lne množstvo plastové,ho odpadu, možnosť 100% recyklá,cie . osviežujú,ca a chutná, voda hneď na dosah . lep&scaron,ia chuť a vý,raznej&scaron,ia aró,ma va&scaron,ej ká,vy a čaju . ochrana domá,cich spotrebičov pred vodný,m kameňom . TECHNOLÓ,GIA BRITA MAXTRA - JEDINEČNÁ, 4-STUPŇOVÁ, FILTRÁ,CIA VODY: . intenzí,vna predbežná, filtrá,cia &ndash, voda preteká, jemný,m sieťový,m filtrom . iontomeničová, filtrá,cia &ndash, iontomenič značne znižuje obsah vodné,ho kameňa (uhličitanovú, tvrdosť) &ndash, zá,roveň v&scaron,ak zachová,va pevné, častice horčí,ka a vá,pnika. Ďalej dochá,dza k redukcii ťažký,ch kovov ako je olovo a meď. . filtrá,cia aktí,vnym uhlí,kom &ndash, aktí,vny uhlí,k značne redukuje obsah lá,tok, ktoré, spô,sobujú, zá,pach a chuť (napr. chló,r), niektorý,ch pesticí,dov a organický,ch nečistô,t. . intenzí,vna konečná, filtrá,cia &ndash, &scaron,peciá,lny jemný, sieťový, filter zadržuje zmes čiastočiek .  ,

Recenzie

Celkové hodnotenie produktu

98% Perfektný 19 recenzie
10
PetraPred 9 rokmi a 1 týždňom

Páči sa mi nízka cena

  • nižšia cena ako v kamennom obchode Pri vrátení použitých filtrov je možné získať "šrotovné", čiže cena sa ešte zníži.
  • žiadne
10
ZemanovskýPred 9 rokmi a 1 týždňom

Máme doma filtracnú konvicu a spokojnosť s kvalitou vody.

  • Spokojnosť s filtráciou vody, používam v domácnosti, do kávovaru a do žehličky, nie je potrebné odvápňovať.
  • Možno dosť vysoká cena
10
DanielaPred 9 rokmi a 8 mesiacmi

spokojnosť

  • Super cena
  • Rýchlosť dodania
  • žiadne

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Filtre na vodu Brita, najprezeranejšie produkty Brita alebo najlacnejšie Filtre na vodu.

Reklama