Etnografia a etnológia od 0,00 € | Pricemania

Etnografia a etnológia

Filtrovanie

Výrobca

Ak vás zaujímajú fenomény sociálneho správania alebo zákonitosti kultúrneho vývoja a kultúrnej zmeny tvoriaci obraz ľudskej prirodzenosti, práve etnografia a etnológia sa týmito zaujímavosťami zaoberajú. Hoci sa v súčasnosti využíva na sledovanie týchto javov terénny výskum, počiatky majú tieto vedy v cestovných denníkoch, diároch či v oficiálnych správach koloniálnych úradníkov. V mnohých knihách sa tiež môžete dozvedieť aj všetko o ľudovej kultúre, o prejavoch človeka, o spôsoboch, akými si vysvetľujú svet, ako žijú a komunikujú ako členovia určitej spoločnosti.