Elektrónky od 14,00 € | Pricemania

Elektrónky

Filtrovanie

Novinky v kategórií

Elektrónka je jedným z ľudských výtvorov, ktorému vďačíme za veľa. Veď bez nej by nefungovalo napríklad rádio, televízia a ďalšie vymoženosti modernej techniky, a tak práve 20. storočie môžeme nazvať storočím elektrónky. Jej vynájdenie je však výsledkom náhody. Zaslúžil sa o to Thomas Alva Edison, ktorý pri pokusoch so žiarovkou zistil, že zo žeraviaceho vlákna vylietajú elektróny. Prvé elektrónky, zvané lampa, boli iba upravenými žiarovkami. Dnes majú elektrónky široké uplatnenie. Umožnili rozvoj komunikácií, rádiotechniky či elektroniky a využívajú ich dokonca aj gitaristi, pretože elektrónkové zosilňovače umožňujú, že tóny znejú mäkko a sú pre poslucháčov prirodzenejšie.