Záhada modranského pokladu cena od 8,90 € | Pricemania

Záhada modranského pokladu

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 10,36 € Do 14 dní Do obchodu

Odporúčame: Top20 produktov z kategórie Dobrodružné príbehy pre deti

Leto sa pomaly kon�� a detekt�vi nemaj� do �oho pichn��, ke� ich s�m policajn� riadite� po�iada o pomoc pri vy�etrovan�. Maj� zisti�, �o alebo kto stra�� v Starom mlyne. Pri prehliadke mlyna n�jdu detekt�vi zhrdzaven� truhlicu, v ktorej bol skryt� denn�k. ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Popis

Leto sa pomaly kon�� a detekt�vi nemaj� do �oho pichn��, ke� ich s�m policajn� riadite� po�iada o pomoc pri vy�etrovan�. Maj� zisti�, �o alebo kto stra�� v Starom mlyne. Pri prehliadke mlyna n�jdu detekt�vi zhrdzaven� truhlicu, v ktorej bol skryt� denn�k. Z�znamy v denn�ku s� hlavolamom, �o spo�iatku ned�va zmysel, ale Jano je presved�en�, �e nejak�m �inom s�vis� s ich pr�padom. Rie�enie pr�padu zavedie detekt�vov do �alekej minulosti, ke� v Modre p�sobil Karol �t�r. Odkaz zo �t�rovsk�ho obdobia rozv�ri hladinu v meste�ku a postav� do pozoru v�etk�ch modransk�ch policajtov.

Vývoj ceny

Reklama

Najprezeranejšie produkty

Reklama