Ikabog cena od 14,29 € | Pricemania

Ikabog

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 18,91 € Do 3 dní Do obchodu

Odporúčame: Top20 produktov z kategórie Dobrodružné príbehy pre deti

Nov� nap�nav� pr�beh svetozn�mej rozpr�va�ky o sile pravdy, n�deje a priate�stva. Kr�ovstvo Blahobytia bolo kedysi naj��astnej�ie na svete. Malo kopy zlata, kr�a s najelegantnej��mi f�zmi, ak� si len viete predstavi�, a m�siarov, syr�rov a cukr�rov, ktor� ...viac

Popis

Nov� nap�nav� pr�beh svetozn�mej rozpr�va�ky o sile pravdy, n�deje a priate�stva. Kr�ovstvo Blahobytia bolo kedysi naj��astnej�ie na svete. Malo kopy zlata, kr�a s najelegantnej��mi f�zmi, ak� si len viete predstavi�, a m�siarov, syr�rov a cukr�rov, ktor� pripravovali tak� vynikaj�ce jedl�, a� �u�om pri ich jeden� tiekli slzy radosti. V�etko by bolo dokonal�, keby nebolo pochm�rnych, hmlist�ch Mokrad� na severe, ktor� boli pod�a legendy domovom obludn�ho ikaboga. V�etci rozumn� obyvatelia Blahobytia vedeli, �e ikabog je iba legenda na stra�enie neposlu�n�ch det�. Legendy s� v�ak zvl�tne, preto�e niekedy za�n� �i� vlastn�m �ivotom. M��e legenda zosadi� milovan�ho kr�a? M��e zrazi� na kolen� kedysi prosperuj�cu krajinu? M��e uvrhn�� dve deti do dobrodru�stva, o ktor� nest�li a ktor� ne�akali? S��as�ou knihy s� origin�lne farebn� ilustr�cie, ktor�ch autormi s� v�hercovia internetovej detskej s��a�e. Pre �itate�ov od 7 rokov Z anglick�ho origin�lu prelo�ila O�ga Kralovi�ov�.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Vývoj ceny

Reklama

Najprezeranejšie produkty

Reklama