D-zdravi.cz hodnotenia

Zdravotné prístroje a zariadenia (TENS, EMS, PFS). Podporné a regeneračné prostriedky (tíšenie bolesti, inkontinencia, poúrazové stavy, podpora pri a po pôrode). Mobilné zariadenie pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť (tablety, PDA, mobilné terminály, snímače ČK).

Reklama