Chémia, biochémia N/A

Filtrovanie

Výrobca

Cena

-

Chémia a biochémia spolu veľmi úzko súvisia už od pradávna, resp. akonáhle človek objavil oheň a organické zlúčeniny, ktoré získaval z rastlín. Mnohé národy nielenže poznali výrobu alkoholu a octu, ale dokonca je dokázané, že aj mnoho súčasných liekov, ako napríklad aspirín či efedrín, súvisia s medicínou v praveku a staroveku. Ak sa chcete dozvedieť o týchto vedách viac alebo z nich maturujete či ich dokonca študujete, kníhkupectvá vám ponúkajú rôzne knihy, ktoré vám môžu vo vzdelávaní pomôcť.