Čerpadlá a vodárne

Filtrovanie

Cena

-

Čerpadlo je zariadenie, ktoré dodáva kinetickú, potenciálnu alebo tlakovú energiu tekutine, ktorá cez neho preteká. Pomocou čerpadla sa prepravujú tekuté alebo plynné látky (napr.voda). Ponorné čerpadlá sa používajú všade tam, kde je potrebné ponoriť jednotku priamo do čerpanej kvapaliny (vo všeobecnosti platí, že ich treba použiť ak sacia výška prekročí cca. 7,5m). Tepelné čerpadlo využíva zdroj energie na ÚK a na ohrev TÚV. Využíva energiu z nízkopotencionálneho zdroja tepla z okolia (zem, voda, vzduch), kedy pri prečerpaní dôjde k zmene teploty na úroveň využiteľnú vo vykurovacom systéme. Kalové čerpadlo je vhodné na čerpanie odpadových vôd, fekálií a vôd s hrubým znečistením. Domáce vodárne sú určené na zásobovanie domu či chaty pitnou vodou alebo úžitkovou vodou.