Karty posvátné síly cena od 10,69 € | Pricemania

Karty posvátné síly

TOP 13
Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 12,82 € Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top20 produktov z kategórie Byt, vedenie domácnosti

Hleda´te vedeni´ na vasˇi´ duchovni´ cesteˇ, divinacˇni´ na´stroj s mnoha mozˇnostmi vyuzˇiti´, nebo jen skveˇle´ vykla´daci´ karty pro kazˇdy´ den?Karty posva´tne´ si´ly va´m prostrˇednictvi´m totemovy´ch zvi´rˇat, myticky´ch a duchovni´ch bytosti´, posva´tny´ch symbolu° a mandal prˇinesou le´cˇivou ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Porovnanie cien Karty posvátné síly

Popis

Hleda´te vedeni´ na vasˇi´ duchovni´ cesteˇ, divinacˇni´ na´stroj s mnoha mozˇnostmi vyuzˇiti´, nebo jen skveˇle´ vykla´daci´ karty pro kazˇdy´ den?Karty posva´tne´ si´ly va´m prostrˇednictvi´m totemovy´ch zvi´rˇat, myticky´ch a duchovni´ch bytosti´, posva´tny´ch symbolu° a mandal prˇinesou le´cˇivou energii a otevrˇou vasˇe srdce nove´mu porozumeˇni´, mozˇnostem a moudrosti. Pomohou vám naji´t cestu vasˇeho ducha. Za´rovenˇ jsou uzˇitecˇnou pomu°ckou pro terapeuty, koucˇe a vsˇechny, kdo pracuji´ s lidmi.Karty posva´tne´ síly pozvednou vasˇí energii samy o sobeˇ. Texty v prˇi´rucˇce va´s pak podporˇi´, abyste zˇili intuitivneˇji a vi´ce v souladu s prˇirozeny´m rytmem zˇivota. A nechybi´ ani afirmace, meditacˇni´ cvicˇeni´ a jednoduche´ techniky k posi´leni´ vasˇich samouzdravovaci´ch schopnosti´ a probuzeni´ u´zˇasne´ tvu°rcˇi´ si´ly, ktera´ drˇi´ma´ v kazˇde´m z na´s.

Vývoj ceny

Reklama

Najprezeranejšie produkty

brand name

Prezrite si ďalšie Byt, vedenie domácnosti, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie {STRING_THREE}.

Reklama