Zoology - protostomia/Zoológia - prvoústovce

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Biológia

Bezstavovce sú nepochybne najrozmanitejšou a najpestrejšou skupinou organizmov. Taxonomický systém u prvokov a bezstavovcov neustále prebieha veľkými zmenami a je príliš obsiahly, aby ho bolo možné vyčerpávajúco pokryť v rámci tejto učebnice. Jej hlavným cieľom je preto poskytnúť krátky prehľad biológie ...viac

Najprezeranejšie produkty v kategórií Biológia

Popis

Bezstavovce sú nepochybne najrozmanitejšou a najpestrejšou skupinou organizmov. Taxonomický systém u prvokov a bezstavovcov neustále prebieha veľkými zmenami a je príliš obsiahly, aby ho bolo možné vyčerpávajúco pokryť v rámci tejto učebnice. Jej hlavným cieľom je preto poskytnúť krátky prehľad biológie väčšiny skupín bezstavovcov, zhrnúť aktuálne poznatky o fylogenetických vzťahoch medzi jednotlivými skupinami a prezentovať moderný pohľad na taxonomický systém. Učebnica je rozdelená do 9 kapitol, ktoré vás postupne oboznámia s najvýznamnejšími kmeňmi prvokov a živočíchov. Dôraz je kladený na vysvetlenie stavby tela a životného cyklu, čo umožňuje ľahšie pochopiť vzťahy medzi jednotlivými taxonomickými skupinami. Invertebrates represent undoubtedly the most diverse and colourful group of organisms. Taxonomic system of protozoans and invertebrates is too complicated and cannot be contained within the range of this textbook. Therefore the main aim of this book is to give you a brief overview of invertebrate biology, present current knowledge on their phylogeny and taxonomic system. The book is divided into 9 chapters, dealing with most important protozoan and animal phyla. Body plan and function of individual invertebrate groups is emphasized because it is crucial for the comprehension of invertebrate taxonomic system and ecological relationships. Obsah: Kapitola 1 - Úvod do zoológie/ Chapter 1 - Introduction to zoology 1 1.1 Úvod/ Introduction 1 1.2 Pôvod bezstavovcov/ Origin of Invertebrates 3 1.3 Evolúcia/ Evolution 5 Kapitola 2 - Systém a klasifikácia živocíchov/ Chapter 2 - Animal systematics and classification 9 2.1 Systém a nomenklatúra/ Systematics and nomenclature 9 Kapitola 3 - Stavba tela a embryonálny vývin/ Chapter 3 - Organization of animal body and embryonal development 15 Kapitola 4 - Protozoa (prvoky)/ Chapter 4 - Protozoa (protists) 27 4.0 Základy biológie prvokov/ Principles of protozoan biology 27 4.1 Kmeň Chlorophyta/ Phylum Chlorophyta 31 4.2 Kmeň Euglenozoa/ Phylum Euglenozoa 33 4.5 Kmeň Metamonada/ Phylum Metamonada 37 4.3 Kmeň Dinozoa (Dinoflagellata)/ Phylum Dinozoa 37 4.4 Kmeň Choanozoa/ Phylum Choanozoa 37 4.6 Amoebozoa (parafyletická skupina)/ Amoebozoa (paraphyletic group) 41 4.7 Kmeň Granuloreticulosea/ Phylum Granuloreticulosea 45 4.8 Kmeň Radiozoa/ Phylum Radiozoa 45 4.9 Kmeň Actinopoda/ Phylum Actinopoda 45 4.10 Kmeň Labyrinthomorpha/ Phylum Labyrinthomorpha 45 4.11 Kmeň Apicomplexa (výtrusovce)/ Phylum Apicomplexa (sporozoa) 47 Nadkmeň Alveolata/ Superphylum Alveolata 47 4.12 Microsporidia 51 4.14 Kmeň Ciliophora/ Phylum Ciliophora 51 4.13 Kmeň Pseudociliatea/ Phylum Pseudociliatea 51 Metazoa (mnohobunkové živočíchy)/ Multicellular animals 57 Kapitola 5 - Živočíchy s tkanivovou úrovňou stavby tela/ Chapter 5 - Animals with tissue level of body organization 57 5.1 Kmeň Porifera (hubky)/ Phylum Porifera (sponges) 57 5.2 Kmeň Cnidaria (pŕhlivce)/ Phylum Cnidaria 63 5.3 Kmeň Ctenophora (rebrovky, nepŕhlivce)/ Phylum Ctenophora (sea walnuts or combjellies) 71 Bilateria 73 Kapitola 6 - Červy s primitívnou stavbou tela/ Chapter 6 - Primitive wormphyla 73 6.1 Kmeň Platyhelminthes (ploskavce)/ Phylum Platyhelminthes (flatworms) 6.2 Kmeň Nemertea (nemertíny)/ Phylum Nemertea (ribbon worms) 85 Kapitola 7 - Lophotrochozoa/ Chapter 7 – Lophotrochozoa 87 7.1 Kmeň Rotifera (vírniky)/ Phylum Rotifera 87 7.2 Kmeň Acanthocephala (háčikohlavce)/ Phylum Acanthocephala 91 7.3 Kmeň Gastrotricha (brušnobrvky)/ Phylum Gastrotricha 93 7.4 Kmeň Mollusca (mäkkýše)/ Phylum Mollusca (molusks) 95 7.5 Kmeň Annelida (obrúčkavce)/ Phylum Annelida 115 Kapitola 8 - Ecdysozoa (zvliekavce)/ Chapter 8 - Ecdysozoa (molting animals) 127 8.1 Kmeň Nematoda (okrúhlovce)/ Phy.

brand name

Prezrite si ďalšie Biológia, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie Biológia.

Reklama