Botany - Vascular Plants/Botanika - Cievnaté rastliny cena od 22,32 € | Pricemania

Botany - Vascular Plants/Botanika - Cievnaté rastliny

TOP 7
Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 22,32 € Do 24 hodín Do obchodu

Odporúčame: Top20 produktov z kategórie Biológia

Systematické členenie cievnatých rastlín, prezentované v učebnici, vychádza z kladistických analýz, založených na vyhodnocovaní fylogenetickej príbuznosti rastlín pomocou morfologických a molekulárnych dát. Jadrom učebnice je charakteristika vybraných čeľadí dvoch hlavných línií cievnatých rastlín: výtrusných ...viac

Popis

Systematické členenie cievnatých rastlín, prezentované v učebnici, vychádza z kladistických analýz, založených na vyhodnocovaní fylogenetickej príbuznosti rastlín pomocou morfologických a molekulárnych dát. Jadrom učebnice je charakteristika vybraných čeľadí dvoch hlavných línií cievnatých rastlín: výtrusných cievnatých rastlín a semenných rastlín. Záver je venovaný problematike legislatívneho zabezpečenia druhovej ochrany rastlín na Slovensku. Classification of vascular plants presented in this textbook is derived from cladistic analyses based on phylogenetic relationships of plants using morphological and molecular data. The core of this textbook comprises selected families of the two main lineages of vascular plants: spore producing vascular plants and seed plants. Problems of the legislative measures for the plant protection in Slovakia are explained in the final chapter. Obsah: 1. Plant systematics in history and at present/ Systematika rastlín v histórii a v súčasnosti 4 1.1 From antiquity to Linnaeus/ Od staroveku po Linného 4 1.2 Approaches to biological classification during the period after Linnaeus/ Prístupy ku biologickej klasifikácii v období po Linném 6 1.3 Significant milestones in the history of Slovak botany/ Významné medzníky histórie slovenskej botaniky 12 1.4 Molecular systematics/ Molekulárna systematika 16 1.5 Plant names/ Mená rastlín 18 2. Tracheophyta - Vascular plants/ Tracheophyta - Cievnaté rastliny 24 2.1 Extinct group: Rhyniophyta/ Vyhynutá skupina: Rhyniophyta 26 2.2 Lycopodiophyta + Monilophyta (Spore producing vascular plants)/ Lycopodiophyta + Monilophyta (Výtrusné cievnaté rastliny) 28 3. Spermatophyta - Seed vascular plants/ Spermatophyta - Semenné cievnaté rastliny 50 3.1 Extinct group: Lyginodendrophyta (Seed ferns)/ Vyhynutá skupina: Lyginodendrophyta (Semenné paprade)52 3.2 Extinct group: Cordaitophyta/ Vyhynutá skupina: Cordaitophyta 52 3.3 Gymnospermae - Gymnosperms (Pinophyta)/ Gymnospermae - Nahosemenné rastliny (Pinophyta - Borovicorasty) 54 3.4 Angiospermae - Angiosperms (Magnoliophyta - Magnoliophytes)/ Angiospermae - Krytosemenné rastliny (Magnoliophyta - Magnóliorasty) 76 4. Protection of plant species in Slovakia/ Druhová ochrana rastlín na Slovensku 150 5. References/ Literatúra 166.

Vývoj ceny

Reklama

Najprezeranejšie produkty

brand name

Prezrite si ďalšie Biológia, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie {STRING_THREE}.

Reklama