Biochémia a fyzika od 0,00 € | Pricemania

Biochémia a fyzika

Filtrovanie

Výrobca

Už z názvu biochémia je zrejmé, že ide o vedu, ktorá je na pomedzí biológie a chémie. Okrem toho, že ju zaujímajú chemické pochody v živých organizmoch, jej predmetom štúdia sú aj cukry, tuky, bielkoviny, nukleové kyseliny a ďalšie biomolekuly. Pre medicínu má však veľký význam aj fyzika, pretože mnoho poznatkov sa využíva napr. pri liečbe nádorových ochorení. Múdre knihy hovoria, že počiatky biochémie spadajú až do roku 1828, kedy Friedrich Wöhler syntetizoval organickú látku, resp. močovinu z anorganických látok, čím dokázal, že živá a neživá príroda sú tvorené rovnakými prvkami.