Daj si čas III. – Z histórie kontinentov I. (Afrika, Ázia, Antarktída) cena od 8,20 € | Pricemania

Daj si čas III. – Z histórie kontinentov I. (Afrika, Ázia, Antarktída)

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 9,98 € Do 3 dní Do obchodu

Odporúčame: Top20 produktov z kategórie Beletria

Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Naučí vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textov a pod. A to všetko vďaka pútavému, hravému obsahu a dizajnu. Doplnkový učebný materiál ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Porovnanie cien Daj si čas III. – Z histórie kontinentov I. (Afrika, Ázia, Antarktída)

Popis

Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Naučí vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textov a pod. A to všetko vďaka pútavému, hravému obsahu a dizajnu. Doplnkový učebný materiál určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ, využiteľný na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj dejepisu, geografie, výtvarnej výchovy, matematiky, občianskej náuky a etickej výchovy. Ideálny na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. Daj si čas sú 4 brožúry. Ich obsah tvorí 54 tém, ktoré sú rozdelené do 4 tematických okruhov:

 • Z histórie vedy a kultúry
 • Z histórie spoločnosti
 • Z histórie kontinentov I. (Afrika, Ázia, Antarktída)
 • Z histórie kontinentov II. (Európa, Severná Amerika, Južná Amerika)
Predlohou na tvorbu brožúr DAJ SI ČAS je zábavno-súťažná relácia pre deti RTVS DAJ SI ČAS. Témy scenára relácie korešpondujú s obsahom učebníc DEJEPISU pre 2. stupeň ZŠ. Každá brožúra obsahuje 13 tém, každá téma je zložená z textovej a kreatívnej časti. Kreatívnu časť tvoria úlohy tematicky nadväzujúce na textovú časť brožúry: Úlohy na rozvoj jazykovo-lingvistickej inteligencie:
 • krížovky, tajničky, osemsmerovky, slovné rébusy,
 • jazykolamy, hádanky a prešmyčky,
 • úlohy na zapamätanie mien, miest, dátumov a údajov.
Úlohy na rozvoj logicko-matematickej inteligencie:
 • logické hádanky, testy, rébusy,
 • tabuľky,
 • úlohy typu: ako pokračuje rad obrázkov, tvarov, nahrádzanie symbolov číslami,
 • matematické úlohy.
Úlohy na rozvoj vizuálne-priestorovej inteligencie:
 • práca s geometrickými tvarmi,
 • úlohy na postreh a pozornosť,
 • maľovanie, kreslenie,
 • farebné schémy, vytváranie vzorov, návrhov, obrázkov, dizajn.
Námety na úlohy súvisiace s témou brožúr – história:
 • Test s historickou tematikou
 • Hlavné mestá
 • Vlajky, erby
 • Mapy
 • Vzdialenosti miest
 • Umenie (umelecké diela, maliarstvo, sochárstvo), móda
 • komixy z relácie Daj si čas.
Pridaná hodnota titulu:
 • rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na 2. stupni ZŠ (vyhľadávanie a interpretovanie informácií, skúmanie a hodnotenie obsahu textu. ),
 • printová podoba relácie DAJ SI ČAS ako alternatíva a doplnok k televíznej relácii pre deti,
 • brožúra s historickou tematikou, obsahovo nadväzujúca na učivo dejepisu s pútavým, hravým obsahom a dizajnom,
 • rozvíja u detí záujem o históriu prostredníctvom populárno-náučných aktivít,
 • cielene rozvíja u detí jednotlivé druhy nadania/inteligencií prostredníctvom kreatívnych úloh.
Pre učiteľov:
 • Na využitie na rôznych vyučovacích hodinách s cieľom podporovať a rozvíjať čitateľskú gramotnosť.
 • Na vyučovacích hodinách v rámci medzipredmetových vzťahov.
 • Na zadania domácich úloh.
 • Na podporu školských aktivít – na prípravu rôznych súťaží a kvízov v škole.
 • Na podporu mimoškolských aktivít – na výletoch, škola v prírode, v táboroch.
.

Vývoj ceny

Reklama

Najprezeranejšie produkty

brand name

Prezrite si ďalšie Beletria, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie {STRING_THREE}.

Reklama