Immortality cena od 8,20 € | Pricemania

Immortality

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Do 5 dní Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Beletria - anglicky

Immortality predstavuje skoncentrovan? obraz toho najpodstatnej?ieho z jeho doteraj?ej tvorby. Jednotliv? s?rie Prekvapenia (od 2007), Menu (od 2009), Osrat? muchami (od 1993), Juxtapoz?cie (od 1996) a Smutn? z?bava (od 2002) s? otvoren?mi s?bormi, s neobmedzen?m po?tom diel. Na za?iatku dev??desiatych ...viac

Najprezeranejšie produkty v kategórií Beletria - anglicky

Popis

Immortality predstavuje skoncentrovan? obraz toho najpodstatnej?ieho z jeho doteraj?ej tvorby. Jednotliv? s?rie Prekvapenia (od 2007), Menu (od 2009), Osrat? muchami (od 1993), Juxtapoz?cie (od 1996) a Smutn? z?bava (od 2002) s? otvoren?mi s?bormi, s neobmedzen?m po?tom diel. Na za?iatku dev??desiatych rokov si k?pil vidiecku chalupu ne?aleko Bratislavy. Zmenou miesta z?skal nielen ve?korys? ateli?rov? priestory, ale prostredie prest?pen? pr?rodou z?sadne vst?pilo do jeho tvorby. Povala a z?hrada chalupy mu poskytli d?le?it? inicia?n? materi?l (larvy, kukly, hmyz ?i kostry a mumifikovan? pozostatky hlodavcov, plazov a vt?kov), ktor? radik?lne prebudoval itiner?r jeho dovtedaj?ej tvorby. Vypreparovan? kosti a tel? n?jden?ch ?ivo??chov za?al pretv?ra? do ?nesmrte?nej podoby? a budova? prv? koncepty pr?behov, gagov a moral?t, ktor? odvtedy a? podnes inscenuje a aran?uje v priezra?n?ch objektoch, vytvoren?ch polyesterom. Form?t objektu sa mu v priebehu rokov stal z?kladn?m r?mcom, tak ako je pre in?ch umelcov plocha pl?tna, papiera alebo TV obrazovka. Ak sa vr?time sp?? do s??asnosti, tak v?etky spom?nan? v?chodisk? s? pr?tomn? v jeho tvorbe dodnes, bu? v svojej fyzickej podstate alebo ako koncept ?i idea. Tvorba Milo?a Bo?u m? ale ?aleko od prvopl?nov?ch ideol?gi?, schematizmu a maniery, ako konceptu?lnej tak remeselne efektnej. Bo?ovou istotou pred mo?n?m ?pobl?znen?m? je jeho svojsk? ir?nia, men?ia ?i v???ia d?vka cynizmu a sem tam aj nekorektn? ?ierny humor, ktor? nielen sprev?dzaj? ka?d? jeho dielo, ale s? dokonca nep?san?m imperat?vom ich vzniku.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Beletria - anglicky, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie Beletria - anglicky.

Reklama