Immortality

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 13,07 € Do 5 dní Do obchodu

Odporúčame: Zľavy až do výšky 70 % - zlavy.pricemania.sk

Immortality predstavuje skoncentrovan? obraz toho najpodstatnej?ieho z jeho doteraj?ej tvorby. Jednotliv? s?rie Prekvapenia (od 2007), Menu (od 2009), Osrat? muchami (od 1993), Juxtapoz?cie (od 1996) a Smutn? z?bava (od 2002) s? otvoren?mi s?bormi, s neobmedzen?m po?tom diel. Na za?iatku dev??desiatych ...viac

Popis

Immortality predstavuje skoncentrovan? obraz toho najpodstatnej?ieho z jeho doteraj?ej tvorby. Jednotliv? s?rie Prekvapenia (od 2007), Menu (od 2009), Osrat? muchami (od 1993), Juxtapoz?cie (od 1996) a Smutn? z?bava (od 2002) s? otvoren?mi s?bormi, s neobmedzen?m po?tom diel. Na za?iatku dev??desiatych rokov si k?pil vidiecku chalupu ne?aleko Bratislavy. Zmenou miesta z?skal nielen ve?korys? ateli?rov? priestory, ale prostredie prest?pen? pr?rodou z?sadne vst?pilo do jeho tvorby. Povala a z?hrada chalupy mu poskytli d?le?it? inicia?n? materi?l (larvy, kukly, hmyz ?i kostry a mumifikovan? pozostatky hlodavcov, plazov a vt?kov), ktor? radik?lne prebudoval itiner?r jeho dovtedaj?ej tvorby. Vypreparovan? kosti a tel? n?jden?ch ?ivo??chov za?al pretv?ra? do ?nesmrte?nej podoby? a budova? prv? koncepty pr?behov, gagov a moral?t, ktor? odvtedy a? podnes inscenuje a aran?uje v priezra?n?ch objektoch, vytvoren?ch polyesterom. Form?t objektu sa mu v priebehu rokov stal z?kladn?m r?mcom, tak ako je pre in?ch umelcov plocha pl?tna, papiera alebo TV obrazovka. Ak sa vr?time sp?? do s??asnosti, tak v?etky spom?nan? v?chodisk? s? pr?tomn? v jeho tvorbe dodnes, bu? v svojej fyzickej podstate alebo ako koncept ?i idea. Tvorba Milo?a Bo?u m? ale ?aleko od prvopl?nov?ch ideol?gi?, schematizmu a maniery, ako konceptu?lnej tak remeselne efektnej. Bo?ovou istotou pred mo?n?m ?pobl?znen?m? je jeho svojsk? ir?nia, men?ia ?i v???ia d?vka cynizmu a sem tam aj nekorektn? ?ierny humor, ktor? nielen sprev?dzaj? ka?d? jeho dielo, ale s? dokonca nep?san?m imperat?vom ich vzniku.

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Beletria - anglicky alebo najprezeranejšie produkty N/A.

Reklama