Liebherr SBS 7212 | Pricemania

Liebherr SBS 7212

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Americké chladničky

AMERICKÁ, SIDE BY SIDE CHLADNIČKA. POPIS:. Kategó,ria: ,Side-By-Side. Energetická, trieda: A+/A+. Spotreba: 462 kWh/rok. Prí,kon: 1,7 A. Rozmery (v x &scaron, x h): 185 x 121 x 63 cm. Objem brutto: 709 l. Ú,žitkový, objem: 652 l. Čistý, obsah chladí,cí, ...viac

Je nám ľúto. Tento produkt nieje aktuálne v ponuke žiadneho e-shopu na Pricemánii.

Popis

AMERICKÁ, SIDE BY SIDE CHLADNIČKA. POPIS:. Kategó,ria: ,Side-By-Side. Energetická, trieda: A+/A+. Spotreba: 462 kWh/rok. Prí,kon: 1,7 A. Rozmery (v x &scaron, x h): 185 x 121 x 63 cm. Objem brutto: 709 l. Ú,žitkový, objem: 652 l. Čistý, obsah chladí,cí, čá,sti: 391 l. Mraziaca časť: 261 l. Spô,sob chladenia: dynamicky. Množstvo na zmrazenie: 20 kg/24 h. Sklad. doba pri poruche: 43 h. Pracovná, teplota okolia: SN-T. Hmotnosť: 159 kg. ĎAL&Scaron,IE VLASTNOSTI:. NoFrost. SuperCool. SuperFrost: riadený, množstvom potraví,n. VarioSpace. FrostSafe. Detská, poistka. Hlučnosť: 40 dB. Obsah brutto mraziacej časti: 304 l. Čistý, obsah mraziacej časti: 261 l. Brutto hmotnosť: 169.9 kg. Netto hmotnosť: 159 kg. Počet kompresorov: 2. Počet chladiacich okruhov: 2. Dvere/veko: biele/biele. Povrchová, ú,prava bokov: biela. Počet teplotný,ch zó,n: 2. Systé,m chladenia v chladiacej časti: dynamický,. Systé,m chladenia v mraziacej časti: dynamický,. Spô,sob odmrazovania v chladiacej časti: automatický,. Spô,sob odmrazovania v mraziacej časti: automatický,. Počet hviezdičiek mraziacej časti: 4. Typ ovlá,dania: MagicEye s digitá,lnym ukazovatelom teploty. Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vnú,torný, digitá,lny. Ukazovateľ teploty mraziacej časti: vnú,torný, digitá,lny. Kontrolka SuperCool. Kontrolka SuperFrost. Kontrolka ventilá,tora. Kontrolka otvá,rania dverí, chladiacej časti: akustická,. Kontrolka otvá,rania dverí, mraziacej časti: akustická,. Kontrolka poruchy: optická, a akustická,. Vybavenie chladiacej časti: Premium. Materiá,l poličiek: sklo. Počet poličiek: 7. z toho vý,&scaron,kovo nastaviteľný,ch: 6. z toho deliteľný,ch: 1. Materiá,l dverný,ch poličiek: sklo s nerezový,m okrajom. Počet dverný,ch poličiek: 4. Polička na maslo/syr s poklopom. Polička s držiakom flia&scaron, a konzerv. Dó,za na má,slo. Zá,sobní,k na vají,čka. Ventilá,tor. Vnú,torné, osvetlenie chladiacej časti: ploché, stropné, osvetlenie. Skladovanie flia&scaron,. Misky na ovocie/zeleninu: 2. z ,toho na vý,suvný,ch koľajničká,ch: 2. Nastaviteľná, teplota mraziacej časti. Nezá,visle na chladiacu časť. Počet zá,suviek v mraziacej časti: 8. Poličiek v mraziacej časti: 7. Materiá,l poličiek v mraziacej časti: sklo. Vnú,torné, osvetlenie mraziacej časti: LED. Polička v mraziacej časti. Zá,suvka na bylinky. Chladivo: R 600a. Rozmery obalu (v/&scaron,/h): 1909/1230/709. &Scaron,í,rka pri otvorený,ch dverá,ch: 129 cm. Hĺbka pri otvorený,ch dverá,ch bez madla: 118 cm. Rukovä,ť: ergonomické, tyčové, madlo s integr. mechanikou otvaranie. Nastaviteľné, nožičky : 4. Transportné, kolieska vzadu. Transportné, ú,chytky. Odvod roztopenej vody. Prí,kon: 1,7 A. Frekvencia: 50 Hz. Napä,tie: 220-240 V. Dĺžka prí,vodné,ho ká,bla: 210 cm. &Scaron,PECIÁ,LNE FUNKCIE:. Profesioná,lna kvalita chladenia - odmrazovanie už nikdy viac! - U prí,strojov NoFrost sú, mrazené, produkty mrazené, pomocou ochladené,ho cirkulujú,ceho vzduchu. Vzdu&scaron,ná, vlhkosť je odvá,dzaná, von, teda sa potraviny nepokrý,vajú, ná,mrazou. Prí,stroje sa v pravidelný,ch intervaloch automaticky odmrazujú, a zostá,vajú, teda vždy bez ná,mrazy. Použití,m efektí,vnych kompresorov v spojení, so &scaron,peciá,lnou elektronikou sú, tieto prí,stroje nielen komfortné,, ale aj energeticky ú,sporné..  ,.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

Najprezeranejšie produkty

Reklama