Výsledky vyhľadávania pre "Rezačkanadlažbumax.dĺžkapozdĺžnehorezu800mm,max.dĺžkapriečnehorezu560x560mm,max.hrúbkarezanéhomateriálu16mm,rezaciekolieskoztitan-volfrámovejocele(priemerxdieraxhrúbka)22x6x5mm,5priemyselnýchložísk,príložníksnastaviteľným"